1923.08.19 Polonia Wadowice - Wisła komb. Kraków 4:3

Z Historia Wisły

Doniesienia prasowe

Tygodnik Sportowy

ROK III. KRAKÓW, DNIA 25 WRZEŚNIA 1923 ROKU. NR. 35.

Z Wadowic. 19/8. W i s ł a k o m b . — P o l o n j a 3:4 (3 :2 ). Zawody prawdziwie przyjacielskie. Wisła komb. z rez. i old-boyów, Polonia z 5 rez. U gości nadzwyczajnie dobry start do piłki, wspaniałe, dokładne gaszenie (stopping), celowe i precyzyjne podawanie. Pol. braki techniczne i taktyczne zastąpiła ofiarną grą i ambicją. Sędziował bardzo starannie p. Goldberger z Austr. Koli. Sędz. Z wszystkich klubów wielkomiejskich (t. j. krakowskich) jedna tylko może Wisła stawia klubom prowincjonalnym tak przystępne warunki, że uwzględniwszy silne momenty propagandowe takich zawodów Pol. poczuwa się do miłego obowiązku serdecznego podziękowania za tak przyjazne poparcie sportu na prowincji.