1924.10.12 Mistrzostwa Polski w biegu przełajowym

Z Historia Wisły

Wicemistrzostwo Polski w biegu przełajowym 1924
Wicemistrzostwo Polski w biegu przełajowym 1924
c.d.
c.d.


Doniesienia prasowe

„Przegląd Sportowy”

Przegląd Sportowy. 1924, nr 41

Bieg na przełaj o mistrzostwo Polski. Dnia 12 bm. odbył się w Henrykowie pod Warszawą bieg na przełaj o mistrzostwo Polski, gromadząc na starcie 17 zawodników, przedewszystkiem klubów stołecznych. Z klubów pozawarszawskich przysłała swoich przedstawicieli jedynie T. S. Wisła z Krakowa w osobach Ziffera, który w Krakowie odbywa obecnie służbę wojskową, Sałka oraz Dobrzańskiego. Bieg rozpoczęty z bardzo wielkiem opóźnieniem po trudnej trasie z powodu niedokładnego jej oznaczenia, stał się powodem do skrócenia sobie drogi przez jedną grupę zawodników przynajmniej o 1 km. Jakkolwiek zwycięzca biegu, Szelestowski, który od samego początku bieg prowadził, a na 6 km. był o jakieś 500 m. na przedzie, biegu przez to nie przegrał, to jednak skrócenie to wpłynęło ujemnie na dalszą obsadę zwycięskich sześciu miejsc. Tak więc przy celowniku obok Szelestowskiego, który przebywa przestrzeń około 9 km. w czasie 34 min. 22'4 sek., zajmuje miejsce drugie Ziffer 34:44'4, 3. Wituch o 100 m. za Zifferem, 4. Sałek, 5. Dobrzański, wszyscy z Wisły, 6. Łukaszewicz z Polonii. Organizacja biegu nadzwyczaj słaba.