1929.01.13. Biegi narciarskie. Kraków

Z Historia Wisły

  • 13 stycznia. Bieg narciarski na górze św. Bronisławy, Kraków.
    • Bieg na 8 km kobiet: