2004.05.17 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów TS Wisła