2017.07.28 Oświadczenie TS Wisła Kraków i Grupy Tele-Fonika: temat sprzedaży Wisły Kraków S.A. uważamy za zamknięty

Z Historia Wisły

Grupa Tele-Fonika oraz Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków w Krakowie informują, że podjęte wspólne działania weryfikujące dokumenty z dnia 21 lipca 2017 roku pozwalają na stwierdzenie, że ani pełnomocnik potencjalnego Nabywcy, ani Nabywca nie dają rękojmi prawidłowego prowadzenia procesu sprzedaży akcji Wisła Kraków S.A. – nie są wiarygodni.

Dlatego też – wspólnie – nie mamy wątpliwości, że dla zachowania dobrego imienia wszystkich zaangażowanych Stron – Wisły Kraków S.A., Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków oraz Grupy Tele-Fonika – negocjacje z Nabywcą, czy też jego pełnomocnikiem nie mogą być prowadzone. W konsekwencji temat sprzedaży Wisły Kraków S.A. uważamy za zamknięty.

Jeszcze raz podkreślamy, iż kwestia zbycia akcji Klubu stała się bardziej faktem medialnym, który zaistniał przed dokonaniem weryfikacji potencjalnego Nabywcy i jego rzeczywistych intencji. Niestety po raz kolejny okazało się, iż medialne spekulacje w sposób istotny utrudniały działania, ķtóre winny być prowadzone w sposób spokojny i wyważony, a nie pod presją nieprawdziwych plotek urastających w mediach do miana wiarygodnych informacji.

We wspólnej ocenie TS Wisła oraz Grupy Tele-Fonika niniejszy komunikat definitywnie kończy temat i ucina wszelkie spekulacje w tym zakresie.

Źródło: tswisla.pl