2018.07.02-18 Spór Miasto v Wisła w sprawie (nie)przedłużenia umowy na dzierżawę stadionu

Z Historia Wisły

Spis treści

2018.07.02 Miasto nie przedłużyło Wiśle umowy na dzierżawę stadionu!

Poniedziałek, 2 lipca 2018 r.

Jak podał serwis lovekrakow.pl - prezydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, po negatywnej opinii skarbnika i miejskich prawników, nie pozwolił Zarządowi Infrastruktury Sportowej na przedłużenie z Wisłą Kraków SA umowy dzierżawy stadionu przy ulicy Reymonta.

To bez wątpienia kolejny ogromny problem naszego klubu, który już za niespełna trzy tygodnie rozegrać ma właśnie na stadionie miejskim swój pierwszy mecz ligowy z Arką Gdynia.

Przypomnijmy, że Wisła otrzymała licencję na grę w Ekstraklasie, ale warunkowo, z nadzorem infrastrukturalnym, związanym właśnie z brakiem umowy na dzierżawę stadionu!

Dodajmy również, że w momencie przejęcia spółki przez TS Wisła - a więc przed prawie dwoma laty - klub zalegał z opłatami za dzierżawę stadionu na kwotę około 4 mln złotych. Od tego momentu urosła ona do prawie 6,5 mln.

Oto oświadczenie miasta Kraków w tej sprawie:

Miasto wstrzymało się z zawarciem nowej umowy dzierżawy Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana z Wisłą Kraków SA. Na przeszkodzie stanęło zadłużenie, jakie spółka ma w stosunku do miasta, które obecnie w sumie wynosi prawie 6,5 mln zł.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków, nieuregulowane zobowiązania finansowe uniemożliwiają podpisanie umowy dzierżawy z wnioskodawcą, niezależnie od tego, kim on jest, ponieważ podpisanie takiej umowy byłoby bowiem działaniem na szkodę Gminy Miejskiej Kraków.

Obecnie Wisła Kraków S.A. jest zadłużona wobec ZIKIT na kwotę 4 mln 909 tys. zł, wobec ZIS na kwotę 1 mln 394 tys. zł oraz z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości w wysokości 69 tys. zł. Biorąc pod uwagę tradycje krakowskiego klubu, Miasto wychodziło z inicjatywami, które miały ułatwić Wiśle Kraków SA spłatę zobowiązań. W 2016 roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zawarł z Wisłą Kraków porozumienie o rozłożeniu zaległych należności na 24 raty. Porozumienie jednak zostało zerwane w związku z nieterminowymi wpłatami, a sprawa zaległości trafiła do sądu. Sprawa zadłużenia spółki była także przedmiotem postępowania sądowego po złożeniu pozwu 4 maja 2018 roku przez Zarząd Infrastruktury Sportowej o zapłatę zaległego czynszu za okres 1 lipca - 31 grudnia 2017. W dniu 29 maja Sąd Okręgowy w Krakowie wydał nakaz zapłaty przez spółkę na rzecz gminy kwoty blisko 1 mln 400 tys. zł, od którego klub wniósł sprzeciw.

Podczas negocjacji warunków nowej umowy Wisła Kraków S.A. zobowiązywała się do spłaty zadłużenia do 30 czerwca 2018 roku, co nie nastąpiło.

W tej sytuacji Miasto wstrzymało się z podpisaniem nowej umowy dzierżawy stadionu, mając nadzieję, że Zarząd Spółki wykaże dobrą wolę, by uregulować zadłużenie wobec gminy i tym samym umożliwić miastu podpisanie umowy na kolejne lata.

Źródło: wislaportal.pl

2018.07.02 Informacja Wisły Kraków SA

Data publikacji: 02-07-2018 15:44

Wisła Kraków SA ma nadzieję, że zaistniała sytuacja odłożenia zawarcia umowy na dzierżawę stadionu przy ul. Reymonta 20 to wynik nieporozumienia i braku przepływu wszystkich informacji między stronami.

Zarząd Wisły Kraków SA jest w stałym kontakcie z władzami Miasta Krakowa i pracuje nad jak najszybszym wyjaśnieniem zaistniałych wątpliwości, dążąc do pozytywnego rozwiązania sprawy. Poziom wieloletnich wzajemnych zobowiązań stron jest obecnie przedmiotem oceny Sądu.

Informujemy również, iż sobotni mecz towarzyski Białej Gwiazdy z AS Monaco odbędzie się, zgodnie z planem, na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Biuro Prasowe Wisły Kraków SA

Źródło: wisla.krakow.pl

2018.07.10 Wisła nadal bez stadionu!

Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie drużyna krakowskiej Wisły nie będzie grać swoich meczów na stadionie przy ulicy Reymonta. Włodarze "Białej Gwiazdy" otrzymali od PZPN-u jasny przekaz - do jutra muszą przedstawić umowę ze stadionem, na którym rozgrywane będą nasze mecze, a jak usłyszeli podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa - nie ma szans na szczęśliwy dla klubu finał rozmów z krakowskimi urzędnikami. To wyklucza występy Wisły przy Reymonta.

Według relacji prowadzonej podczas trwania komisji przez serwis lovekrakow.pl - wiceprezydent miasta, Katarzyna Król, jasno dała do zrozumienia, że bez stosownych przelewów na kwotę 3,9 mln złotych, nie ma szans na podpisanie nowej umowy. Radny Rafał Komarewicz, z komitetu wyborczego prezydenta Jacka Majchrowskiego, poszedł zresztą jeszcze dalej i głośno sugerował... ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej Wisła Kraków.

Sytuacja jest więc patowa. Miasto stoi na twardym stanowisku, że nie popisze umowy z Wisłą, a to oznacza, że w najbliższym czasie jedynym zespołem, który grać będzie na Reymonta, to I-ligowa Garbarnia.

Wisła licencję na grę w Ekstraklasie otrzymała warunkowo, z nadzorem infrastrukturalnym, i jesteśmy na najlepszej drodze, aby... ją stracić. Co by to oznaczało - sprawa jest oczywista.

Włodarze "Białej Gwiazdy" mają więc ostatnie godziny czasu - albo na przelanie na konto miasta prawie czterech milionów złotych, których w klubowej kasie nie ma, albo na podpisanie umowy z właścicielem innego stadionu, z prawem do gry w Ekstraklasie...

Źródło: wislaportal.pl

2018.07.10 Komentarz Prezes Zarządu Wisły Kraków SA

Data publikacji: 10-07-2018 21:10

Komentarz Prezes Zarządu Wisły Kraków SA - Marzeny Sarapaty w sprawie umowy dzierżawy Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie.

Szanowni Państwo,

Wisła Kraków SA po dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa wyraża swoje ubolewanie ze względu na brak porozumienia w sprawie umowy dzierżawy Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie.

Licząc na pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy, bazowaliśmy na promesie zawarcia umowy dzierżawy, którą otrzymaliśmy od Gminy Miejskiej Kraków podpisanej przez Pana Krzysztofa Kowala - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej, działającego z ramienia Gminy Miejskiej Kraków. W dokumencie tym deklarowano bezwarunkowo wolę zawarcia umowy dzierżawy, która miała obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

Promesa ta została przedstawiona w postępowaniu licencyjnym przed Komisją ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej i na jej podstawie Wisła Kraków SA otrzymała licencję na występy w rozgrywkach Ekstraklasy sezonu 2018/2019.

Polski Związek Piłki Nożnej udzielając niezbędnego pozwolenia na przystąpienie do rozgrywek bazował także na przedstawionej przez klub prognozie finansowej. Zarzuty przedstawicieli Miasta Krakowa dotyczące ewentualnej odpowiedzialności podpisujących umowę z klubem urzędników w zakresie niegospodarności stanowią wyłącznie nieposiadającą mocy prawnej opinię - to właściwy sąd ocenia, czy w danej sytuacji można mówić o takim stanie rzeczy. Zdaniem klubu w sytuacji podpisania umowy z naszym klubem taka sytuacja nie występuje.

Zarząd Wisły Kraków SA przedstawił Urzędowi Miasta Krakowa propozycję odroczenia spłaty należności, opierając się na art. 7 ust. 1 Uchwały nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r., w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Klub po raz pierwszy zdecydował się zaproponować wykorzystanie powyższego artykułu, tak, aby wypracować realny harmonogram spłat należnych wierzytelności. Czekamy na ustosunkowanie się Gminy Miejskiej Kraków i oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak jest przepisów zakazujących podpisania umowy dzierżawy, zwłaszcza w sytuacji, w której wierzytelność jest przedmiotem sporu sądowego. Miasto, powołując się na regulację niegospodarności, bazuje wyłącznie na swojej opinii, gdyż, jak zostało napisane wcześniej, tylko właściwy sąd może podjąć decyzję o jej ewentualnym zajściu. Zdaniem Wisły Kraków SA, za przejaw ewentualnej niegospodarności można uznać niepodpisanie umowy z klubem.

Równolegle prowadzone są rozmowy z operatorami innych stadionów, które mogłyby pełnić rolę obiektu domowego Wisły Kraków SA. O miejscu rozgrywania spotkań poinformujemy wyłącznie po podpisaniu stosownych dokumentów między stronami. Jednocześnie zapewniamy, iż naszym nieustającym priorytetem jest rozgrywanie domowych meczów w sezonie 2018/2019 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Znaleźliśmy się w sytuacji trudnej, ale wierzymy, że nie jest ona nie do rozwiązania. To właśnie przy Reymonta od lat bije serce Białej Gwiazdy i mamy nadzieję, że tak będzie nadal!

Prezes Zarządu Wisły Kraków SA

Marzena Sarapata

Źródło: wisla.krakow.pl

2018.07.11 Oświadczenie TS Wisła

2018.07.11 Wiślacy piszą do prezydenta

11/07/2018

Byli piłkarze krakowskiej Wisły - Kazimierz Kmiecik, Marek Kusto, Marek Motyka, Dariusz Marzec, Arkadiusz Głowacki, Radosław Sobolewski, Paweł Brożek, Maciej Stolarczyk, Bogdan Zając, Marcin Kuźba - napisali apel do prezydenta miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, aby przyszedł z pomocą Wiśle Kraków i pomógł rozwiązać problem z występami "Białej Gwiazdy" na stadionie przy ulicy Reymonta.

Oto jego treść:

Pan Prof. JACEK MAJCHROWSKI

Prezydent Stołeczno - Królewskiego m. Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie,

My, byli zawodnicy drużyny piłkarskiej WISŁA Kraków zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o przyjście z pomocą Wiśle Kraków SA i znalezienie rozwiązania umożliwiającego rozgrywanie spotkań ekstraklasy na stadionie przy ul. Reymonta 22. Stanowi on od lat 20-tych minionego wieku kolebkę Białej Gwiazdy. Zdajemy sobie sprawę, iż stadion należy obecnie do Miasta, wiemy oczywiście o zaległościach w opłatach za korzystanie ze stadionu. Nie wyobrażamy sobie jednak sytuacji, w której piłkarze WISŁY, reprezentującej w Ekstraklasie nasze Miasto, mieliby rozgrywać swoje spotkania poza Krakowem. To za sprawą WISŁY, przy naszym udziale, gościły w Krakowie tak znamienite drużyny jak Celtic Glasgow, Real Madryt, FC Barcelona, Lazio Rzym, Parma czy Schalke 04, promując Miasto daleko poza jego granicami. Nie można o tym zapominać i zniweczyć dorobek wielu pokoleń piłkarzy. Wydaje nam się, że z każdej trudnej sytuacji można znaleźć wyjście dlatego ufamy w dobrą wolę Pana Prezydenta, podyktowaną zarówno interesem Miasta jak i Klubu.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Kmiecik, Marek Kusto, Marek Motyka, Dariusz Marzec, Arkadiusz Głowacki, Radosław Sobolewski, Paweł Brożek, Maciej Stolarczyk, Bogdan Zając, Marcin Kuźba

Źródło: wislaportal.pl

2018.07.11 #ReymonTTa22. Akcja kibiców!

Sytuacja Wisły jest bardzo trudna. Nad naszym klubem wisi poważna groźba gry poza Reymonta 22. Nie możemy do tego dopuścić! Każdy z nas ma możliwość wsparcia klubu i pomocy w spłaceniu długu za stadion. Wszystko dzięki oddolnej akcji kibiców naszego klubu.

Na czym akcja polega? Każdy z Was od piątku, za pośrednictwem internetowego sklepu wisla.krakow.pl będzie zakupić piękny plakat – cegiełkę. Cała kwota uzyskana ze sprzedaży plakatów zostanie przekazana na spłatę zadłużenia za stadion.

Plakat został zaprojektowany przez jednego z forumowiczów wislakrakow.com i będzie dostępny w dwóch wersjach. Podstawowa będzie kosztowała 100 zł, natomiast wersja exclusive 200 zł. Na niej znajdą się podziękowania i autograf jednej/kilku legend naszego klubu.

Rozpoczęcie sprzedaży zaplanowane zostało na 13 lipca (piątek). Plakaty będzie można nabywać za pośrednictwem internetowego sklepu Wisły, a także w stacjonarnym sklepie Wiślacki Świat.

Przebieg akcji możecie śledzić na twitterze poprzez obserwowanie profilu ReymonTTa22

Do dzieła!

Źródło: wislakrakow.com

2018.07.11 SKWK: Walcz o Wisłę ! (zbiórka funduszy)

11/07/2018

Biała Gwiazda znalazła się na największym zakręcie w swojej historii. Nie możemy dopuścić do tego, aby Nasz Kub nie tylko nie grał na własnym stadionie ale i popadł w jeszcze większe tarapaty. Jesteśmy niezmiernie zbulwersowani ostatnimi wydarzeniami, ale jednocześnie apelujemy do wszystkich kibiców o rozsądek. Podziały są nam zupełnie niepotrzebne i nikt na nich nie wygra.

Musimy ratować Wisłę! Pieniądze można wpłacać na podane poniżej konto. Całość środków wraz z rozliczeniem zostanie przekazana na spłatę zadłużenia Klubu wobec Miasta. Codziennie będziemy publikować raport wpłat z imieniem wpłacającego, oraz aktualny stan konta.

Nie uratujesz Wisły za tydzień, albo jutro. Musisz zrobić to teraz!

Rachunek do wpłat:

53 1910 1048 2116 9532 4744 0003

w tytule przelewu: wpłata na cele statutowe

SKWK, ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków

Kod SWIFT Deutsche Bank Polska S.A. to: DEUTPLPX

IBAN: PL53 1910 1048 2116 9532 4744 0003

Źródło: SKWK

2018.07.12 Wisła zostanie na Reymonta? Prezydent Krakowa i Ekstraklasa proponują rozwiązanie

Wisła pozostanie na Reymonta? Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski za pośrednictwem swojego facebookowe konta poinformował o rozwiązaniu, które umożliwi Wiśle nadal występy na jej stadionie.

Treść wpisu Jacka Majchrowskiego:

“Wspólnie z zarządem Ekstraklasy znaleźliśmy rozwiązanie, które pozwoli Wiśle Kraków S.A. nadal grać przy Reymonta. Ekstraklasa, która jest dla nas wiarygodnym i wypłacalnym partnerem, zadeklarowała, że bezpośrednio do miejskiej kasy spłaci dług Wisły Kraków w stosunku do ZIKIT. Dokładny harmonogram spłat ustalimy w najbliższym czasie. Takie porozumienie pozwoli miastu zaproponować Wiśle Kraków SA podpisanie umowy dzierżawy stadionu na rok pod warunkiem, że przed każdym meczem Wisła będzie wpłacała miastu kwotę za wynajem stadionu, co pozwoli uniknąć zarzutu niegospodarności. Żeby zrealizować ten pomysł potrzebna jest teraz zgoda zarządu Wisły Kraków. Mam nadzieję, że kibice, którym tak zależy na klubie, wpłyną na zarząd spółki, by przyjęła takie rozwiązanie.”

Źródło: wislakrakow.com

2018.07.12 Porozumienie miasta i Ekstraklasy SA z Wisłą Kraków, odnośnie spłaty zadłużenia za dzierżawę stadionu

Wisła Kraków zawarła porozumienie z miastem, na mocy którego "Biała Gwiazda" będzie mogła rozgrywać swoje spotkania na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana - poinformował portal sport.lovekrakow.pl. Wstępne uzgodnienia mówią, że kwota wynajmu ma sięgać 130 tysięcy złotych, za każdorazowe użytkowanie obiektu przy ulicy Reymonta, a co najważniejsze, ma ona zostać zaksięgowana na koncie miasta na 48 godzin przed planowanym wykorzystaniem obiektu.

Przypomnijmy, że na ratunek piłkarskiej Wiśle przyszła Ekstraklasa SA. Na czele z Marcinem Animuckim, szefem spółki, zadeklarowali pomoc w postaci spłaty długu wynoszącego 3,9 milionów złotych oraz 700 tysięcy złotych odsetek. Pieniądze te pochodzą z przyszłych rat, jakie Wisła otrzyma za występy w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Tym samym Ekstraklasa niespodziewanie stała się stroną w negocjacjach, jak jednak zapewnia sport.lovekrakow.pl - wszystkie podmioty zaakceptowały wstępne ustalenia.

Poniżej zamieszczamy komunikat naszego klubu, w sprawie rozgrywania meczów na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie:

Informujemy, że dzisiejsze rozmowy między Prezesem Zarządu Ekstraklasy SA Marcinem Animuckim i Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim pozwoliły na znalezienie rozwiązania, które umożliwi Wiśle Kraków rozgrywanie meczów na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

Spotkanie to stanowi kontynuację wcześniejszych negocjacji Zarządu Wisły Kraków SA z Ekstraklasą SA przy udziale Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zbigniewa Bońka. Klub zwrócił się do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego z propozycją harmonogramu realnych spłat zadłużenia, licząc na wypracowanie modelu satysfakcjonującego dla obu stron.

Klub kieruje ogromne podziękowania w stronę Ekstraklasy SA i Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka za czynny udział w tej sprawie.

Zarząd Wisły Kraków SA

Źródło: Wisła Kraków SA, lovekrakow.pl

Źródło: wislaportal.pl

2018.07.13 Poparcie Zarządu Wisły Kraków SA dla akcji wsparcia organizowanych przez Kibiców Białej Gwiazdy

2018.07.16 Plakaty #ReymonTTa22 dostępne online

Trwa kibicowska akcja pomocy Wiśle Kraków SA, pod szyldem #ReymonTTa22 i otworzyły się właśnie przed nią nowe możliwości. Plakaty-cegiełki dostępne są bowiem nie tylko w sklepie stacjonarnym - "Wiślacki Świat", ale także online, tj. na stronie sklep.wisla.krakow.pl.

Bezpośredni link to: https://sklep.wisla.krakow.pl/pl/wydawnictwa/Plakat_cegielka/

Plakat-cegiełka.
Plakat-cegiełka.

Zachęcamy do zakupu!

Źródło: wislaportal.pl

2018.07.17 Środa kluczowym dniem ws. domu Wisły

Wszystko wskazuje na to, że w środę pojawi się oficjalny komunikat, że Wisła Kraków w nowym sezonie swoje mecze będzie rozgrywać na stadionie przy ulicy Reymonta. Wraz z takim ogłoszeniem ma się pojawić informacja o sprzedaży biletów na mecz z Arką Gdynia.

Przypomnijmy, że krakowska ekipa przez długi czas nie była pewna tego, gdzie będzie grała swoje mecze. Swego czasu w mediach pojawiały się wiadomości, że Wisła może rozgrywać swoje spotkania w Chorzowie lub w Tychach. Ostatecznie urzędnicy i przedstawiciele władz krakowskiego klubu doszli do porozumienia.

– Czekamy na dopięcie wszystkich formalności, aby ruszyć ze sprzedażą biletów – mówiła rzecznik prasowa Wisły Iwona Stankiewicz cytowana przez „Dziennik Polski”.

Dodajmy, że krakowski klub był winny miastu mniej więcej 6,5 miliona złotych za korzystanie z obiektu im. Henryka Reymana. Milion złotych według doniesień medialnych władze Wisły zapłaciły. Jednak urzędnicy oczekiwali jeszcze 3,9 miliona złotych.

W związku z tym, że krakowski klub nie był w stanie wygospodarować powyższej sumy, to pomocną dłoń do Wisły wyciągnęła Ekstraklasa S.A., które będzie spłacać należność w trzech ratach do 2020 roku. Warto jednak zaznaczyć, że nie będzie to pożyczka. Suma ta będzie potrącona z wypłat, jakie klub z Krakowa może otrzymywać od spółki zarządzającej rozgrywkami.

Opracował ŁP

Źródło: wislakrakow.com

2018.07.18 #Wisła tylko przy Reymonta!

Z inicjatywy grupy #ReymonTTa22, reprezentującej naszych wspaniałych kibiców, zaczynamy akcję #WisłaTylkoPrzyReymonta, która ma zapewnić Białej Gwieździe przyszłość w swoim Domu - na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

W minionych tygodniach nie brakowało trudności i wyzwań. Wskutek braku porozumienia Wisły z Gminą Miejską Kraków, podpisanie umowy dotyczącej wynajmu stadionu przy Reymonta 22 na najbliższy sezon zostało uwarunkowane wpłatą należności przez Klub przed każdym meczem w roli gospodarza. Dzięki szybkiej reakcji wiślackiego środowiska twitterowego, wiernych fanów Białej Gwiazdy oraz Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków, walka o możliwość rozgrywania meczów przy R22 wciąż trwa! Wierzymy, że wspólnymi siłami zażegnamy wszystkie problemy i zbierzemy niezbędne środki. Losy Domu piłkarskiej Białej Gwiazdy zależą tylko od Wiślackiej Rodziny! Przystąpcie do akcji #WisłaTylkoPrzyReymonta!

Celem akcji jest zebranie środków finansowych na wynajem Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Akcja ta jest niezbędna, by piłkarze Białej Gwiazdy mogli rozgrywać mecze w roli gospodarza w miejscu, w którym robią to od lat! Na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków każde z pierwszych trzech spotkań kosztować będzie nasz Klub 123 tysiące złotych. Ze względów proceduralnych kolejna umowa zostanie podpisana przed następnymi spotkaniami, które Wisła będzie miała rozegrać w roli gospodarza.

Podstawową formą wsparcia Białej Gwiazdy jest symboliczne miejsce na stadionie za minimum pięć złotych. Chcemy, byście wypełnili wirtualny stadion do ostatniego krzesełka. W ten sposób, przy komplecie „publiczności”, zbierzemy kwotę potrzebną na rozegranie każdego meczu przy R22, pokazując moc Wiślackiej Rodziny.

Ponadto każdy kibic może wziąć udział w akcji, wybierając jedną z możliwości:

• Plakat-cegiełka #ReymonTTa22 w formie elektronicznej - koszt: 50 złotych

• Plakat-cegiełka #ReymonTTa22 - koszt: 100 złotych

• Plakat-cegiełka #ReymonTTa22 z podpisem Wiślackiej Legendy - koszt: 200 złotych

Akcję każdego dnia zasilać będą również środki ze specjalnej zbiórki prowadzonej przez Stowarzyszenie Kibiców Wisły Kraków oraz ze sprzedaży plakatów w Wiślackim Świecie, zarówno w formie stacjonarnej, jak i internetowej. Aby zagwarantować absolutną transparentność, na platformie Fans4Club umieściliśmy specjalne liczniki ukazujące aktualny postęp akcji, liczbę sprzedanych plakatów oraz kwotę zebraną przez SKWK.

Cała dochód z akcji przekazany zostanie na wpłatę należności wobec Gminy Miejskiej Kraków za wynajem stadionu, a także na pokrycie kosztów operacyjnych przedsięwzięcia oraz realizacji nagród.

Kibicko, Kibicu - pokażcie, że nasz dom jest przy R22! #WisłaTylkoPrzyReymonta. Bez Was nam się to nie uda!

Przyłącz się do akcji: fans4club.com/pl-reymonta

Biuro Prasowe Wisły Kraków SA

Źródło: wisla.krakow.pl

2018.07.18 Umowa Miasta z Wisłą Kraków SA na trzy mecze Ekstraklasy podpisana!

Data publikacji: 18-07-2018 11:45

W imieniu Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu podpisał ze spółką Ekstraklasa SA umowę cesji wierzytelności Wisły Kraków SA. Spółka zapłaci Gminie ok. 4 miliony 600 tysięcy złotych tytułem spłaty zadłużenia klubu sportowego z odsetkami wobec ZIKiT za dzierżawę stadionu przy ulicy Reymonta. Pierwsza wpłata zostanie zrealizowana w najbliższych dniach.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie podpisał z kolei umowę na krótkotrwałe udostępnienie Stadionu pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wisłą Kraków SA.

Na podstawie tego dokumentu piłkarze Białej Gwiazdy rozegrają na stadionie przy ul. Reymonta trzy mecze LOTTO Ekstraklasy: 21 lipca z Arką Gdynia, 27 lipca z Miedzią Legnica i 10 sierpnia z Wisłą Płock.

Warunkiem koniecznym udostepnienia Wiśle Kraków SA Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na wspomniane spotkania ekstraklasy jest wpłata na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem każdego z tych meczów kwoty 100 000 zł netto plus VAT. Pierwszy przelew trafił już na konto ZIS.

Biuro Prasowe Wisły Kraków SA

Źródło: wisla.krakow.pl

Linki