Adam Koczur

Z Historia Wisły

Kierownik sekcji gimnastyki, mgr inż. Adam Koczur i Barbara Ślizowska w rozmowie z Wiesławą Lech i Łucją Ochmańską
Kierownik sekcji gimnastyki, mgr inż. Adam Koczur i Barbara Ślizowska w rozmowie z Wiesławą Lech i Łucją Ochmańską
.
Zarząd GTS Wisła 1976. Siedzą od lewej: mgr Mieczysław Kossek - przewodniczący Rady Seniorów, prof. dr hab. Jan Janowski - wiceprezes, ppłk mgr Józef Biel - wiceprezes, płk mgr Zbigniew Jabłoński - prezes, płk Stanisław Wałach - prezes honorowy, płk mgr Stanisław Żmudziński - wiceprezes, płk mgr Jerzy Jaroszewski - wiceprezes.Stoją od lewej: mgr Zbigniew Derenda, mgr inż arch Adam Koczur, mgr Michał Filek, mgr Mieczysław Kogutek, mgr Eugeniusz Wójcik, ppłk mgr Jan Opial - skarbnik, mgr Ryszard Wanat, ppłk Zbigniew Faryna - sekretarz. Nieobecni: dr Jan Skiba, mgr Marian Sambor, mgr Adam Lenczowski.
Zarząd GTS Wisła 1976. Siedzą od lewej: mgr Mieczysław Kossek - przewodniczący Rady Seniorów, prof. dr hab. Jan Janowski - wiceprezes, ppłk mgr Józef Biel - wiceprezes, płk mgr Zbigniew Jabłoński - prezes, płk Stanisław Wałach - prezes honorowy, płk mgr Stanisław Żmudziński - wiceprezes, płk mgr Jerzy Jaroszewski - wiceprezes.
Stoją od lewej: mgr Zbigniew Derenda, mgr inż arch Adam Koczur, mgr Michał Filek, mgr Mieczysław Kogutek, mgr Eugeniusz Wójcik, ppłk mgr Jan Opial - skarbnik, mgr Ryszard Wanat, ppłk Zbigniew Faryna - sekretarz.
Nieobecni: dr Jan Skiba, mgr Marian Sambor, mgr Adam Lenczowski.

Adam Koczur urodził się 21 września 1921 roku we Lwowie, skąd został wysiedlony. W Krakowie pracował jako szef biura projektów, po ukończeniu architektury.

Koczur związany był z Wisłą przez kilkadziesiąt lat. Od 1966 roku począwszy, przez kolejne 23 lata opiekował się sekcją gimnastyczną a następnie przez 15 lat społecznie pełnił funkcję prezesa Rady Seniorów TS Wisła. Jest Członkiem Honorowym TS.

Adam Koczur zmarł 25 listopada 2000 roku w Krakowie.

Medal projektu Adama Koczura

Medal dla najlepszego trenera Wisły 1968, projektu Adama Koczura.

Galeria

Requiescat in pace

Grób Adama Koczura na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (2012).

Kwatera pas-29 płn., rząd 1, grób 5.

Grób Adama Koczura na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (2016).