Aleksander Konieczny

Z Historia Wisły

Kronika sportowa (boks)

1982

1983

1987

1988