Andrzej Gaberle

Z Historia Wisły

Wersja z dnia 02:13, 22 kwi 2017; Dorotja (Dyskusja | wkład)
(różn) ← Poprzednia wersja | Aktualna wersja (różn) | Następna wersja → (różn)

Prof. dr hab. Andrzej Gaberle, (ur. 2 sierpnia 1937 roku w Rozalinie, zmarł 1 lutego 2012 roku w Krakowie) profesor zwyczajny nauk prawnych, kryminolog, do 2007 roku pracował w Katedrze Kryminologii UJ, w latach 1979-2006 był jej kierownikiem. Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Związany głównie z Uniwersytetem Jagiellońskiem, ale także z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Andrzej Gaberle był posłem na Sejm II kadencji (ślubowanie 14 października 1993) z listy Unii Demokratycznej, wybrany w okręgu Kraków. W Sejmie pracował m.in. w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Nadzwyczajnej do Spraw Kodyfikacji Karnych, Regulaminowej Zgromadzenia Narodowego.

>>> Wystąpienia A.Gaberle na posiedzeniach Sejmu

Andrzej Gaberle jest laureatem Honorowego Tytułu Przyjaciela Sportu z 2002 roku. W uzasadnieniu napisano: Pan Prof.dr hab. Andrzej Gaberle - jest autorem felietonów o tematyce sportowej, ukazujących się na łamach prasy, w których zwraca uwagę opinii publicznej na istotne problemy ruchu sportowego. Podkreśla zachowanie właściwych postaw moralnych, walkę fair play. Piętnuje brak kultury podczas imprez sportowych. Wiele uwagi poświęca prawidłowemu szkoleniu młodzieży, apelując o stwarzanie jej możliwości sportowego awansu i godnej rywalizacji. krakow.pl

W 2006 roku, jubileuszowym, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Andrzej Gaberle wniósł wielki wkład w rozwój kryminologii. Był stypendystą i wykładowcą Fundacji im. Alexandra von Humboldta oraz Fundacji im. Maxa Plancka, laureatem wielu nagród Polskiej Akademii Nauk oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był posłem na Sejm RP II Kadencji, wychowawcą wielu pokoleń studentów prawa i promotorem prac magisterskich i doktorskich, człowiekiem wrażliwym społecznie.

Śmierć Profesora Andrzeja Gaberlego to wielka strata dla społeczności Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
— Strona KA: http://www.ka.edu.pl/


Najważniejsze publikacje

  • Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym, Kraków 1975.
  • Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (wraz z Janiną Czapską), Wrocław-Warszawa-Kraków 1982.
  • Wypadki drogowe. Aspekty kryminologiczne, Warszawa 1984.
  • Patologia społeczna, Warszawa 1993.
  • Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Komentarz, t.I (wraz ze Zbigniewem Dodą), Warszawa 1995.
  • Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Komentarz, t.II (wraz ze Zbigniewem Dodą), Warszawa 1997.
  • Kryminologia (wraz z Janiną Błachut i Krzysztofem Krajewskim) Gdańsk 1999.
  • Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (wraz z Marianną Korcyl-Wolską), Gdańsk 2002.
  • Nierozłączna triada. Przestępczość. Przestępca. Społeczeństwo, Gdańsk 2003.
  • Leksykon polskiej procedury karnej, Gdańsk 2004.

(według law.uj.edu.pl)

W Wiśle

Ze względu na ogromny autorytet Andrzej Gaberle pełnił trudną funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Sportowego "Wisła", był też członkiem Rady TS.

W roku 1994 wyszedł z inicjatywą społecznej budowy stadionu Wisły. Obiekt w mocno opłakanym stanie straszył swym wyglądem, a pieniędzy na modernizację brakowało. Pomysł prof. Gaberle był taki, aby co zamożniejsi kibice wpłacali pieniądze na stadion, firmy przekazały jakieś materiały, a robotnicy społecznie zaczęli budowę.

Zobacz też: Dzieje stadionu.


Requiescat in pace

Grób Andrzeja Gaberle na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.