Andrzej Jawień

Z Historia Wisły

Dr Andrzej Jawień - brydżysta Wisły, mistrz krajowy.

Andrzej Jawień urodził się 27 stycznia 1948 r. w Krakowie. Ukończył w 1971 r. studia na Akademii Medycznej w Krakowie. Był doktorem nauk medycznych. Życie zawodowe związał ze Szpitalem Polsko - Amerykańskim w Krakowie - Prokocimiu, gdzie pracował jako adiunkt Kliniki Kardiologii Dziecięcej. Swoje wysokie kwalifikacje wykorzystywał niosąc pomoc dzieciom.

Karierę sportową rozpoczynał w 1965 r. W drużynie TS Wisła występował od 1997 r.

Odnosił szereg sukcesów w rozgrywanych w Krakowie turniejach par i drużyn. Grał w sposób niezwykle kulturalny. Był zawsze pogodny, a do ewentualnych niepowodzeń umiał podchodzić z dystansem.

Zmarł po długiej chorobie 14 marca 2001 r. w Krakowie. Pochowany jest na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Źródło: "Suplement do nekropolii działaczy, zawodników i trenerów TS Wisła Kraków", Roman Pyjos, Artur Pyjos (2014)

Requiescat in pace

Grób Andrzeja Jawienia na Cmentarzu Salwatorskim, kwatera P, rząd 1, grób 3.
Lipiec 2016.