Andrzej Zieliński

Z Historia Wisły

Wątpliwości co do imienia....


1954

Kronika sportowa (boks)