Antoni Beaupre

Z Historia Wisły

Antoni Beaupre.
Antoni Beaupre.
Informacje o Antonim Beaupre i Głosie Narodu w Krakowskiej Księdze Adresowej 1912
Informacje o Antonim Beaupre i Głosie Narodu w Krakowskiej Księdze Adresowej 1912

Dr Antoni Beaupre urodził się 2 maja 1860 roku w Krzemieńcu, zmarł 12 maja 1937 roku w Krakowie. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Antoni Beaupre był synem Józefa Antoniego Beaupre (krzemieniecki lekarz, przyjaciel Juliusza Słowackiego, patriota dwukrotnie zesłany na Syberię) i Seweryny z Iwanowskich. Ukończył słynne Gimnazjum Św. Anny w Krzemieńcu oraz prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (1878-1882). W 1886 roku uzyskał tytuł doktora prawa.

Funkcję prezesa Wisły (trzeciego z kolei) sprawował od 28 lipca 1911 roku (zastąpił Włodzimierza Ustyanowicza) do lipca 1912 roku, gdy zmienił go Antoni Januszewski.

Zawodowo Antoni Beaupre parał się dziennikarstwem, pisał m.in. dla "Nowej Reformy", był redaktorem naczelnym „Głosu Narodu” (1901–14) a następnie "Czasu" (1920-1937).

Od 1905 roku prezes Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Dziennikarzy Polskich RP (od 1931), członek międzynarodowych stowarzyszeń dziennikarzy.

Współzałożyciel Klubu Konserwatywnego (1896) i Stronnictwa Prawicy Narodowej (1907), koordynator stronnictw konserwatywnych BBWR. Jako rzecznik powrotu Warmii i Mazur do Macierzy, przewodniczył Polskiej Komisji Plebiscytowej w Olsztynie.

W 1922 roku został członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich.

Kawaler Orderu Polonia Restituta.

Źródło: dziejekrakowa.pl

Spis treści

Galerie

Uroczystości

W prasie

Linki

Pogrzeb

Requiescat in pace