Antoni Januszewski

Z Historia Wisły

Antoni Franciszek Januszewski ( ur. 20 czerwca 1871 r., zm. 15 czerwca 1916 r.) - dyrektor biura centralnego Towarzystwa "Szkoły Ludowej" na ul. Floriańskiej 15 w Krakowie, był czwartym prezesem Wisły. Urzędował od lipca 1912 roku do lipca 1913 roku.

Informacje o Januszewskim w Krakowskiej Księdze Adresowej z 1914 roku
Informacje o Januszewskim w Krakowskiej Księdze Adresowej z 1914 roku
Anons ZPPN wzywający niezrzeszone kluby do zapisywania się do związku. Anons wymienia Antoniego Januszewskiego jako osobę do kontaktu w tej sprawie
Anons ZPPN wzywający niezrzeszone kluby do zapisywania się do związku. Anons wymienia Antoniego Januszewskiego jako osobę do kontaktu w tej sprawie

Januszewski najprawdopodobniej był związany z Wisłą od początków jej istnienia. Gdy w 1910 roku CK Galicyjskie Namiestnictwo we Lwowie zatwierdziło statut Stowarzyszenia, Januszewski uczestniczył w pierwszym walnym zgromadzeniu członków klubu. Wówczas ukonstytuował się pierwszy oficjalny zarząd: prezesem został Tadeusz Łopuszański, wiceprezesem wybrano właśnie Antoniego Januszewskiego, funkcję sekretarza pełnić miał Wincenty Jała, zaś skarbnika - Walery Górski. Ponadto wybrano dziewięciu innych członków zarządu.

Był w okresie galicyjskim dyrektorem biura i sekretarzem krakowskiego TSL.

Januszewski był jednym z inicjatorów powołania pierwszego polskiego związku piłkarskiego, nazywanego Związkiem Footballistów Polskich. To właśnie Januszewski przewodniczył obradom kongresu założycielskiego ZFP 21 maja 1911 roku, został też wybrany do władz związku (w randze wiceprezesa).

Requiescat in pace

Grób Antoniego Januszewskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Kamień i napis niewidoczne ze ścieżki wiosną i latem.