Artykuły prasowe. Piłka nożna 1952

Z Historia Wisły

Artykuły prasowe. Piłka nożna 1952


Zimowa zaprawa dla zawodników Gwardii

‎‎

Echo Krakowskie. 1952, nr 9 (10 I) nr 1896


Zaprawa zimowa Gwardii odbywa się na sali gimnastycznej liceum TPD w Krakowie przy ul. Oleandry, dla sekcji bokserskiej, lekkoatletycznej i siatkówki.

Treningi gimnastyczne dla piłkarzy odbywają się w sali gimnastycznej OWKS przy ul. Zwierzynieckiej 26. O dniach i godzinach zajęć informować będzie sekretariat ZS Gwardia w godzinach urzędowych

Plenarne zebranie sekcji piłki nożnej. 13 III

‎‎

Echo Krakowskie. 1952, nr 59 (8 III) nr 1946

PIŁKARZE ZS GWARDIA

Plenarne zebranie sekcji piłki nożnej ZS Gwardia odbędzie. się w czwartek 13 bm. w lokalu Gwardii, przy ul. Retoryka 1.