Biblioteka - dokumenty

Z Historia Wisły

Internetowa Encyklopedia Wisły Kraków udostępnia elektroniczne wersje książek oraz dokumentów związanych z Towarzystwem Sportowym Wisła oraz z postaciami ściśle z klubem związanymi. Obecnie (17.02.2019) w bibliotece znajdują się 157 pozycji. Zabrania się komercyjnego wykorzystania zawartych w cyfrowej bibliotece zasobów. Zabrania się również wykorzystywania ich na innych stronach bez zezwolenia.

Jeśli chcesz przyłączyć się do projektu, lub masz propozycję nowej pozycji - kliknij.

Monografie (12) | Inne książki i niepublikowane wspomnienia (13) | Prace magisterskie (2) | Druki okolicznościowe (10) | Programy meczowe (38) | Dokumenty (20) | Gazety (26) | Sprawozdania z działalności (36)


Statut Wisły z 1921 roku.
Opis:
Statut TS Wisła z 1921. Ze zbiorów Stanisława Ścibora.
Zobacz (0,873 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Statut Wisły z 1936 roku.
Opis:
Przedwojenny statut Wisły, w którym rzekomo znaleźć miał się "paragraf aryjski".
Zobacz (1,57 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Statut Wisły z 1946 roku.
Opis:
Pierwszy statut Towarzystwa po II wojnie światowej.
Zobacz (5,75 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Statut GTS Wisły z 1967 roku.
Opis:
Pierwszy statut Gwardyjskiego Towarzystwa Sportowego.
Zobacz (1,36 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Statut GTS Wisły z 1975 roku.
Opis:
Statut Gwardyjskiego Towarzystwa Sportowego z 1975 roku.
Zobacz (0,96 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Statut Wisła Kraków S.S.A 2006
Opis:
Statut Wisła Kraków S.S.A z 2006 roku.
Zobacz (0,162 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Statut Wisły z 2008 roku.
Opis:
Statut Towarzystwa Sportowego.
Zobacz (0,44 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Statut Wisły z 2013 roku.
Opis:
Statut Towarzystwa Sportowego.
Zobacz (0,28 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Statut Wisły z 2014 roku.
Opis:
Statut Towarzystwa Sportowego.
Zobacz (0,36 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Statut Wisły Kraków SA z 2017 roku.
Opis:
Statut Spółki Akcyjnej Wisła Kraków. Dokument udostępniony przy okazji emisji akcji na Beesfund: wisla.beesfund.com
Zobacz (2,74 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Zobowiązania Wisły Kraków SA na dzień 28 stycznia 2019
Opis:
Dokument udostępniony przy okazji emisji akcji na Beesfund: wisla.beesfund.com
Zobacz (0,2 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Założenia strategiczne Wisły Kraków SA na dzień 28 stycznia 2019
Opis:
Dokument udostępniony przy okazji emisji akcji na Beesfund: wisla.beesfund.com
Zobacz (0,2 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Książka protokołów z posiedzeń Wydziału i Walnych Zgromadzeń Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. 1919-1928.
Opis:
Rękopisy i maszynopisy protokołów od chwili reaktywacji TS Wisła w 1919 r. do 1928 r wraz z spisem treści. Spisany tekst.
Zobacz (0,969 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Książka protokołów z posiedzeń Wydziału i Walnych Zgromadzeń Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. 1919-1928.
Opis:
Rękopisy i maszynopisy protokołów od chwili reaktywacji TS Wisła w 1919 r. do 1928 r wraz z spisem treści. Skany dokumentów
Zobacz (26.04 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Kronika Sportowa KS Bloki. 1940-1945.
Opis:
Wybrane fragmenty z Kronik Sportowych KS Bloki z lat okupacji (rekopisy).
Zobacz (17,14 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Futbol w okupowanym Krakowie. 1940-1944. Wybór dokumentów: maszynopisy i rękopisy (regulaminy, protokoły, sprawozdania, terminarze, listy…).
Opis:
Wybór dokumentów: maszynopisy i rękopisy (regulaminy, protokoły, sprawozdania, terminarze, listy…) dotyczący okupacyjnych rozgrywek piłkarskich w Krakowie w latach 1940-1944.
Zobacz (63.41 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Futbol w okupowanym Krakowie. 1941-1944. Wybór dokumentów drukowanych (sprawozdania, terminarze, tabele, komunikaty)
Opis:
Wybór dokumentów: (sprawozdania, terminarze, tabele, komunikaty) dotyczący okupacyjnych rozgrywek piłkarskich w Krakowie w latach 1941-1944.
Zobacz (28,4 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Kronika TS "Wisła" oddział w Szczawnicy
Opis:
Rękopisy sprawozdań, zdjęcia, notatki z lat 1945-1949. Wykonanie: Anna Wernerowa. Dokument pozyskany dzięki uprzejmości KS "Pieniny" Szczawnica.
Zobacz (16,9 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Prezentacja FUNDACJI IM. HENRYKA REYMANA 2006
Opis:
Prezentacja FUNDACJI IM. HENRYKA REYMANA z 2006 roku.
Zobacz (0,282 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Formularz projektu: "Interaktywne Centrum Historii Wisły"
Opis:
Formularz projektu: "Interaktywne Centrum Historii Wisły"
Zobacz (2,0 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.