Bolesław Michalski

Z Historia Wisły

Działacz Rady Seniorów w latach 1966 i 1970.