Cracoviae Merenti

Z Historia Wisły

W jubileuszowym roku 2006 Rada Seniorów wystąpiła z wnioskiem do prezydenta m. Krakowa o przyznanie Towarzystwu medalu Cracoviae Merenti.

"Cracoviae Merenti" to najwyższe odznaczenie przyznawane przez władze miasta Krakowa. Medale występują w trzech odmianach: złotym, srebrnym i brązowym. Przyznaje je trzyosobowa kapituła, która składa się prezydenta miasta, metropolity krakowskiego oraz rektora UJ. Odznaczenie to jest wyjątkowe, bowiem na każdą kadencję przypada limit nadawanych odznaczeń. Kapituła nadająca Wiśle odznaczenie składała się więc z prezydenta Jacka Majchrowskiego, ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz prof. Karola Musioła. Wisła początkowo miała dostać medal brązowy, jednak ostatecznie przypadł jej srebrny.


"Cracoviae Merenti" dla Wisły i Cracovii
27. październik 2006

"Cracoviae Merenti" dla Wisły i Cracovii
"Cracoviae Merenti" dla Wisły i Cracovii

Podczas piątkowej uroczystej Sesji Rady Miasta Krakowa Prezydent Jacek Majchrowski oraz Przewodniczący Rady Paweł Pytko wręczyli Srebrne Medale „Cracoviae Merenti” dla KS „Cracovia” oraz TS „Wisła”.

- Cracovia i Wisła to kluby wybitnie zasłużone dla rozwoju sportu i jego popularyzacji wśród młodzieży, ale też mocno wpisane w ojczystą historię - powiedział podczas uroczystości Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Uchwałą Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa podjętą w dniu 11 października 2006 roku Towarzystwo Sportowe "Wisła" stuletni klub sportowy nierozerwalnie związany z Krakowem, wielokrotny zdobywca tytułów mistrzowskich, promujący kulturę fizyczną i sport w duchu najlepszych tradycji sportowej rywalizacji dbający o osiąganie wysokich wyników sportowych swych zawodników i o kształtowanie właściwych postaw etyczno-moralnych, wzbogadzający karty sportowych dziejów naszego miasta i przyczyniając się do promocji Krakowa w kraju i poza granicami w uznaniu zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa otrzymało Srebrny Medal "Cracoviae Merenti" oznaczony numerem osiemnastym. - czytamy w akcie nadania Medalu.

Towarzystwo Sportowe „Wisła” i Klub Sportowy „Cracovia” obchodzą w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia i działalności. W ciągu stu lat w obu klubach sukcesy odnosiło wielu sportowców, olimpijczyków, mistrzów oraz rekordzistów w różnych dyscyplinach sportowych.

Komisja Medalu przyznała dwa srebrne medale wybite z tym samym, osiemnastym numerem. W uzasadnieniu wskazała „ogromny wkład obu klubów w historię Miasta oraz w upowszechnienie pozytywnych wzorców wśród ludzi młodych”.

Zawodnicy Klubu Sportowego „Wisła” odnosili sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. w piłce nożnej, koszykówce, pływaniu, siatkówce. W ciągu stu lat zawodnicy klubu dziesięciokrotnie zdobyli tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej, a jedenastokrotnie - Wicemistrza Polski.

krakow.pl / wislakrakow.com