Czajowski

Z Historia Wisły

Kronika sportowa (boks)

1946

  • 16 grudnia 1945 i 6 stycznia 1946. Pierwszy Krok Bokserski. Kraków.
  • W walkach towarzyskich wś Czajowski zremisował z Berezińskim