Dokumenty Teofila Sykały

Z Historia Wisły

Źródło: Dokumenty Teofila Sykały - piłkarza TS Wisła, żołnierza, absolwenta Politechniki Lwowskiej zostały nam udostępnione przez Andrzeja Sykałę (wnuka Juliana, starszego brata Teofila Sykały).


Spis treści

Biografia

Zdjęcia

Sportowe

Prywatne

Dokumenty

Prywatne

Wojskowe

Jeniec Polak

Doniesienia prasowe