Dudzicki

Z Historia Wisły

Kronika sportowa (boks)

1945

  • Marzec. Wybór władz sekcji: członkowie zarządu: Dudzicki.

1947