Filie TS Wisła

Z Historia Wisły

alt=In English

Zaczęło się skromnie od założenia w stolicy polskich Tatr - Zakopanem - sekcji narciarskiej TS Wisła. Był rok 1926. Sukces organizacyjny i sportowy zakopiańskiej Wisły owocował w następnych latach powstawaniem szeregu oddziałów sekcji w Nowym Targu, Poroninie, Bukowinie Tatrzańskiej i Szczawnicy. Co zrozumiałe, oddziały te skupiały się głównie w uprawianiu sportów zimowych. Cieszyły się zresztą sporą autonomią w ramach TS Wisła i posiadały nawet w latach trzydziestych własne drużyny piłkarskie. Ilość uprawiających sporty na Podhalu Wiślaków rychło przebiła konkurencyjne związki i organizacje sportowe. Za tą ilością rychło przyszła i jakość liczona w medalach na imprezach sportowych najwyższej rangi.

Udany eksperyment skłonił włodarzy Wisły do jego powtórzenia - tym razem w bezpośredniej bliskości Krakowa. Wymagało to oczywiście sporego nakładu sił i środków, także tych finansowych. Nic dziwnego, że aktywność wiślacka na tym polu nasiliła się dopiero po zakończeniu „wielkiego kryzysu gospodarczego”, w drugiej połowie lat trzydziestych. Był to jeden z głównych celów działalności Wisły w okresie międzywojennym. Na pytanie o program i zamierzenia Wisły na przyszłość Adam Obrubański z okazji 30-lecia klubu odpowiedział wprost: "Przedewszystkiem rozszerzenie ram "Wisły". Tworzenie oddziałów w gminach podmiejskich i zabezpieczanie sobie przez to dopływu narybku. W ten sposób opiekujemy się też młodzieżą podmiejską, spełniamy funkcje już nie tylko sportowe, ale społeczne". Program był ambitny. Co ważniejsze, okazał się jak najbardziej realny. TS Wisła, choć do majętnych nie należało, roztaczało systematycznie opiekę nad młodymi chłopcami z podkrakowskich miejscowości.

Dni propagandy sportu na wsi - 1937 rok, Rząska
Dni propagandy sportu na wsi - 1937 rok, Rząska
1945 rok, odezwa Kornela Makuszyńskiego o reaktywacji TS Wisła Zakopane po wojnie
1945 rok, odezwa Kornela Makuszyńskiego o reaktywacji TS Wisła Zakopane po wojnie

Po latach wspominał szatny Wisły Andrzej Boligłowa, jak to zwracali się do niego po sportowy sprzęt "chłopcy z Zabierzowa, Rząski, Mogiły. W owych wsiach podkrakowskich bowiem założyła Wisła swoje oddziały, użyczając młodzieży wiejskiej pomocy materialnej i pełnego poparcie. Wisła wyraziła zgodę, by te wiejskie organizacje sportowe, stanowiące zalążki przyszłych LZS-ów przyjęły nazwę i jej barwy – czerwoną z białą gwiazdą". Jak wyglądała ta rekrutacja wiślackich adeptów wiemy na przykładzie TS Wisła w Rząsce. Nasz klub systematycznie organizował "Dni propagandy sportu na wsi" – jak informowały rozlepiane w podkrakowskich miejscowościach plakaty. Oddział Wisły w Rząsce na przykład od "26 kwietnia do 8 maja 1937" informował zainteresowaną sportem młodzież, że "w tym czasie, ci którzy zgłoszą przystąpienie do TS „Wisła” w Rząsce będą zwolnieni od wszelkich opłat na rzecz Oddziału", a "specjalny instruktor z Krakowa będzie szkolił młodych. Każdy wstępujący otrzyma odpowiednie wyekwipowanie sportowe bezpłatnie. – Rozgrywki mistrzowskie i dla juniorów zapewnione". Nie były to czcze słowa, a rozwój podkrakowskich Wiseł był imponujący. Dość powiedzieć, że w 1939 r. w klasie B (grupa krakowska) grały 3 Wisły: Wisła Bieżanów, Wisła Rząska, Wisła Zabierzów, a w klasie C (grupa krakowska) kolejne 3: Wisła Bielany, Wisła Mogiła, Wisła Przegorzały.

Nic dziwnego, że z tej działalności Wisła była dumna.

Po wojnie, w jakże zmienionej sytuacji społeczno-politycznej, wiślackie filie usamodzielniły się, często zmieniając swoje nazwy - przykładem jest dzisiejszy Kmita Zabierzów.

Ciekawostką jest fakt, że w 1990 roku poważnie myślano o ponownym połączeniu TS Wisła w Krakowie z TS Wisła w Zakopanem. Ostatecznie do tego nie doszło...

W ostatnich latach TS Wisła nawiązuje do tradycji przedwojennych i tuż powojennych. O czym świadczy zakładanie wiślackich szkółek sportowych m. in. w Zabierzowie i Rząsce...

Spis treści

Wiślackie filie:

Relacje prasowe

Echo Krakowa. 1962, nr 289 (8/9 XII) nr 5414

‎‎‎‎

OSTATNIO odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jordan”, podczas którego jedno głośną uchwałą została zmieniona dotychczasowa nazwa klubu na MKS „Wisła”.

Klub powstał przed dwoma laty z inicjatywy Szkolnego Związku Sportowego oraz TS Wisła. Przez ten okres znajdował się pod troskliwą opieką sekcji młodzieżowej Towarzystwa. Nowa nazwa ma w wyraźniejszy sposób zaakcentować powiązanie MKS z TS Wisła.

Przewodniczącym MKS „Wisła” został ponownie inż. Chrzanowski, wiceprzewodniczącym mgr Guga, sekretarzem prof. Korosadowicz. Poza tym w skład zarządu weszli: Kwiatkowska, Kopiński, Smolka, Sobczyk, Fugas. W przerwie zebrania uczestnicy zwiedzili obiekty sportowe kombinatu TS Wisła i oglądali pokazy walki dżudo w wykonaniu zawodników drużynowego wicemistrza Polski TS Wisła pod kierunkiem trenera mgr Hapka.


Echo Krakowa. 1963, nr 54 (5 III) nr 5485

‎‎‎

KRAKÓW. W zorganizowanym przez MKS „Jordan” memoriale prof. L. Leszki o puchar TS Wisła startowało 135 dziewcząt i chłopców. Puchar TS Wisły zdobyli młodzi narciarze Technikum Łączności.


Echo Krakowa. 1963, nr 66 (19 III) nr 5497

‎‎‎


Na pożegnanie zimy

MKS JORDAN przy współpracy MKS Czyn i TS Wisła zorganizował narciarski bieg sztafetowy km. Na trasach w Lasku Wolskim pod Krakowem zobaczyliśmy, wiele, utalentowanej młodzieży

Echo Krakowa. 1963, nr 268 (15 XI) nr 5699

‎‎‎

MKS WISŁA im. dr H. Jordana prowadzi bardzo ożywioną działalność: w sobotę 16 bm. zakończone zostaną zawody w lekkoatletycznym pięcioboju drużynowym szkół średnich z rejonu MKS Wisła (godz. 13.30, stadion Wisły), w czwartek 21 bm. w Lesie Wolskim w pobliżu Zoo odbędzie s ę doroczny leśny bieg na przełaj młodzieży szkół średnich Krakowa i Nowej Huty. Poza tym MKS Wisła organizuje stałe rozgrywki młodzieży szkolnej w piłkę nożną o memoriał płk H. Reymana oraz zimowe turnieje szkół rejonowych w koszykówce, siatkówce i piłce ręcznej. Zgłoszenia w sekretariacie MKS Wisła, Ul. Reymonta 22, pokój nr 4.

‎‎‎

Echo Krakowa. 1965, nr 13 (17 I) nr 6056

Mks JORDAN organizuje dla szkół podstawowych Krakowa zimowy turniej piłki ręcznej drużyn żeńskich i męskich. Zgłoszenia do 18 bm. należy, przesyłać na adres MKS Jordan, Kraków, ul. Reymonta 22

Nawiązanie do tradycji...

Wiślackie szkółki w Zabierzowie 25. kwietnia 2008, 21:26


Towarzystwo Sportowe Wisła od wielu lat prowadzi ożywioną współpracę z placówkami oświatowymi. Nasz klub nie zamierza jednak osiadać na laurach i kooperację tę stara się ciągle rozwijać i poszerzać.

W ostatnią środę w siedzibie Towarzystwa, doszło do podpisania dwóch porozumień z Gminą Zabierzów, w myśl których w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie powstanie klasa sportowa o profilu koszykówka dziewcząt oraz piłka nożna chłopców, zaś w Zespole Szkół w Rząsce utworzona zostanie piłkarska grupa szkoleniowa.

Zajęcia treningowe będą prowadzone przez kadrę wspomnianych wyżej szkół, na terenie obiektów znajdujących się w posiadaniu Gminy Zabierzów. Towarzystwo ze swojej strony zapewni uczestnikom zajęć stroje i sprzęt sportowy, a co najmniej raz w miesiącu oddeleguje jednego ze swoich szkoleniowców do przeprowadzenia treningów.

Na terenie Zabierzowa i miejscowości ościennych Wisła ma bardzo wielu sympatyków. Z historycznego punktu widzenia fakt ten nie powinien jednak nikogo dziwić. Warto bowiem pamiętać, że przed II Wojną Światową TS Wisła posiadała w Zabierzowie i Rząsce swoje filie. Przyklaskując więc idei tworzenia swoistych wiślackich szkółek w terenie, należy mieć nadzieję, że dzięki tego typu działaniom uda się ugruntować i umocnić wiążące nas z Gminą Zabierzów więzy. Najlepiej na następne kilkadziesiąt, a może i kilkaset lat.

wislakrakow.com

(TS Wisła / Dariusz Zastawny)