Grajcar

Z Historia Wisły

Najprawdopodobniej to Józef Grajcar.

Kronika sportowa (lekkoatletyka)

1931