Grzegorz Łanin

Z Historia Wisły

Płk Grzegorz Łanin, czternasty prezes Wisły, urzędował od 23 lutego 1950 roku do listopada 1953 roku.

Grzegorz Łanin urodził się 24 czerwca 1906 roku w Warszawie, gdzie zmarł 6 czerwca 1976 roku. Był pułkownikiem w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w latach 1950-1953.

W 1954 roku został wydalony z resortu.