Ignacy Moeser

Z Historia Wisły

Ignacy Moeser ( ur. 28 lutego 1882 w Kołomyji, zm. 15 marca 1968 w Krakowie) - vice dyrektor Banku Przemysłowego w Krakowie, członek komisji rewizyjnej Wisły w latach 1911-1913.

Czytaj też:

"W skład tymczasowych władz Związku weszli niemal wyłącznie ludzie związani z Wisłą wtedy lub później (poza podgórskim radnym Karolem Rolle). Prezesem ZFP wybrano Antoniego Beaupre; wiceprezesami Tadeusza Łopuszańskiego, Karola Rolle i Antoniego Januszewskiego; sekretarzem Jana Weyssenhoffa; a skarbnikiem Ignacego Moesera." >>> Więcej

W maju 1911 roku Ignacy Moeser był kierownikiem drużyny w czasie wyjazdu do Brna na mecz z Morawską Slavią. Moesner wręczył czeskim gospodarzom pamiątkową flagę w polskich barwach narodowych.

Według danych zawartych w Krakowskiej Księdze Adresowej z 1908 roku, Moeser pracował w krakowskiej filii Banku Przemysłowego dla Czech i Moraw w Pradze. Rzuca to trochę światła na potencjalną rolę Moesera w kontaktach Wisły z Czechami i ich Związkiem Piłkarskim.

Informacje o Banku Przemysłowym w Krakowskiej Księdze Adresowej z 1908 roku
Informacje o Banku Przemysłowym w Krakowskiej Księdze Adresowej z 1908 roku

Requiescat in pace

Grób Ignacego Moesera na Cmentarzu Rakowickim.