Jan Koprowski

Z Historia Wisły

Jan Koprowski - członek zarządu sekcji siatkówki kobiet w latach 70-tych.