Janusz Korosadowicz

Z Historia Wisły

Rok 1934. Stadion Wisły. Od lewej: Janusz Korosadowicz, śp. Zdzisław Trentowski, śp. Adam Obrubański, śp. prof. Feliks Fidziński, Marian Sarama późniejszy wicemistrz Polski w chodzie, -?-.
Rok 1934. Stadion Wisły. Od lewej: Janusz Korosadowicz, śp. Zdzisław Trentowski, śp. Adam Obrubański, śp. prof. Feliks Fidziński, Marian Sarama późniejszy wicemistrz Polski w chodzie, -?-.
Janusz Korosadowicz, Stefan Widerski, Andrzej Biernat, Antoni Więcek, trener Tadeusz Wójcik ("Lachcik"), Tadeusz Kwapień.
Dr Marian Sidorowicz i Janusz Korosadowicz.
Dr Marian Sidorowicz i Janusz Korosadowicz.

Janusz Korosadowicz (ur. 4 października 1916 roku, zm. 9 stycznia 2004 w Krakowie). Był najmłodszym z trzech braci, synów Edmunda Korosadowicza i Ludmiły z Butrymów Korosadowiczowej.

W latach 1926-1934 Janusz Korosadowicz uczęszczał do Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Wówczas po raz pierwszy poważnie zainteresował się sportem, zwłaszcza lekkoatletyką. Efektem rozwijającej się pasji była decyzja o wstąpieniu do Towarzystwa Sportowego Wisła - jak się okazało, był to stały związek, który przerwała dopiero śmierć ...

Janusz Korosadowicz był zawodnikiem Wisły, potem trenerem, tzw. działaczem, wreszcie członkiem honorowym Rady TS. W 1934 roku przejął obowiązki kierowniki sekcji lekkiej atletyki i jednocześnie rozpoczął studia językowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, w roku wybuchu II wojny światowej uzyskując tytuł magistra germanistyki i anglistyki.

Po klęsce kampanii wrześniowej podjął pracę w Instytucie Medycyny Sądowej jako bibliotekarz i tłumacz. Przez cały okres okupacji był bardzo aktywny jako wykładowca języków w tajnym nauczaniu. Nie zaniechał też uprawiania sportu, wytrwale trenując biegi, i mimo wojennych niedogodności mobilizując innych do dbania o formę i zdrowie.

Po wojnie znalazł zatrudnienie w Liceum Handlowym, gdzie pozostał do emerytury. Pracę zawodową łączył ze sportową pasją. Z zapałem organizował porywające, pełne atrakcji rajdy, zawody lekkoatletyczne i narciarskie. Do 1965 roku był prezesem III Okręgu PZN, jednocześnie pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Turystyki Narciarskiej w krakowskim zarządzie PTTK. Co ciekawe w 1937 roku startował nawet w zawodach narciarskich "Cracovii" zajmując w biegu na 12 km (3 lutego) drugie miejsce...

Tytan pracy, pasjonat - idealista, wierny najszlachetniejszym zasadom sportowej rywalizacji, patriota i w duszy poeta, miłośnik ojczystej przyrody, wychowawca, który wewnętrznym ogniem rozpalał zapał i pasję w innych, zmarł po ciężkiej chorobie 9 stycznia 2004 roku. Pochowano go na Cmentarzu Rakowickim - w ostatniej drodze towarzyszyli mu dawni uczniowie, taternicy, koledzy nauczyciele oraz przedstawiciele TS Wisła.

Spis treści

Wojciech Biedrzycki, "Profesor Janusz Rawicz Korosadowicz"

Artykuł Wojciecha Biedrzyckiego pt. "Profesor Janusz Rawicz Korosadowicz" pochodzi ze strony gosciniec.pttk.pl.


Dnia 9 stycznia 2004 r. po ciężkiej chorobie odszedł na swój najdłuższy szlak mgr Janusz Rawicz Korosadowicz - długoletni profesor szkół średnich, sportowiec, turysta, człowiek wielkiego charakteru, życzliwości i hartu ducha oraz ciała. Chyba nie będzie nietaktem nazwać Go Małym Rycerzem sportu i turystyki.

Janusz Korosadowicz urodził się 4 października 1916 r. jako najmłodszy z trójki synów Edmunda Rawicz Korosadowicza - artysty rzeźbiarza oraz Ludmiły z Butrymów Korosadowiczowej - nauczycielki, poetki, rozmiłowanej w ojczystej przyrodzie i krajobrazie, które to zamiłowania skutecznie wszczepiła swoim synom: Włodzimierzowi - artyście dramatycznemu, uprawiającemu turystykę wysokogórską w Tatrach do późnych lat życia, Zbigniewowi - geografowi i kartografowi, znanemu ze słynnej akcji na Zwierowce, kiedy jako naczelnik TOPR kierował akcją ratowania rannych partyzantów, oraz Januszowi - nauczycielowi, germaniście i angliście, narciarzowi i twórcy pierwszego w Polsce Oddziału Szkolnego PTTK.

Janusz Witold Korosadowicz uczył się w latach 1926-1934 w Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W pierwszych latach gimnazjalnych startował w zawodach lekkoatletycznych jako Rawicz lub Okiść, gdyż regulamin szkolny nie pozwalał uczniom na występowanie publiczne, np. na zawodach sportowych. Wtedy wiąże się z Towarzystwem Sportowym WISŁA, którego członkiem, zawodnikiem, działaczem, trenerem, a w końcu członkiem honorowym rady był do końca swojego bardzo aktywnego życia. W roku 1934 został kierownikiem sekcji lekkiej atletyki w "Wiśle". W latach 1934-1939 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując stopień magistra germanistyki i anglistyki. W latach 1938 i 1939 podjął pracę nauczyciela w Łodzi, ożenił się w Krakowie. Stąd też wyruszył na front w kampanii wrześniowej i tu szczęśliwie powrócił, uniknąwszy niewoli. W latach okupacji hitlerowskiej pracował w Instytucie Medycyny Sądowej jako bibliotekarz i tłumacz. Jednocześnie pracował z młodzieżą jako nauczyciel w tajnym nauczaniu. W roku 1945 podjął pracę nauczycielską w Liceum Handlowym, Technikum Pocztowym, później Telekomunikacyjnym, a obecnie znanym jako Zespół Szkół Łączności, w którym to zespole pracował aż do emerytury do roku 1972. Przejście na emeryturę nie przekreśliło żywych kontaktów z młodzieżą, dla której i z którą założył Szkolny Oddział PTTK.

Działalność na niwie turystyki splatała się u Janusza Korosadowicza organicznie ze sportem i dbałością o tężyznę fizyczną (o co nikt nie podejrzewałby człowieka o tak drobnej sylwetce). W roku 1946, jako kierownik sekcji lekkoatletycznej, z braku odpowiedniego zawodnika, wystawił siebie do chodu sportowego na 10 km i... wygrał. Jako lekkoatleta biegał wtedy na dystansie 5 km. Długodystansowcy charakteryzują się dużą wytrzymałością fizyczną i psychiczną. Te cechy wyrabiał u swoich wychowanków, w wielu przypadkach bardzo skutecznie. Z wychowanków oddziału wywodzą się himalaiści Piotr Jasiński i Marek Kowalczyk, uczestnik wyprawy na Pamir i Hindukusz - obecnie nauczyciel Zespołu Szkół Łączności Ludwik Musiał, Bolesław Dzięgiel - taternik i andynista, Wojciech Stawowiak - uczestnik Camel Trophy 1995 oraz Bogdan Michał Kwiatek, który odbył podróż dookoła świata w latach 1992-1995. Jedną z najbardziej znaczących aktywności profesora było narciarstwo biegowe i turystyczne. Organizował rajdy, biegi i zawody narciarskie. W latach 1945-1965 (z przerwą w latach, kiedy PZN był rozwiązany) pełnił funkcję kapitana sportowego i prezesa III Okręgu Polskiego Związku Narciarskiego.W Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Krakowie był przewodniczącym Komisji Turystyki Narciarskiej. Każda wycieczka narciarska organizowana przez Janusza Korosadowicza musiała mieścić w sobie jeszcze zawody narciarskie, tak realizował on ducha współzawodnictwa i wytrzymałości fizycznej wśród młodzieży PTTK-owskiej. Janusz Korosadowicz nie rozróżniał życia zawodowego, rodzinnego, aktywności społecznej i sportowej. Wszystko mieszał w jednym tyglu i wszystko było dla niego najważniejsze. Również w Oddziale PTTK był człowiekiem-orkiestrą - wszystko chciał i robił sam, uznając, że zrobi to najlepiej. Dlatego też jego długotrwała choroba zbiegła się z powolnym upadaniem Oddziału. Nie wykształcił następców, choć otaczało Go grono niezawodnych przyjaciół i wiernych zwolenników. Mam przed sobą, jako dedykację w egzemplarzu książeczki KRONIKA - "SAGA" Koła "Krokus", Oddziału PTTK przy ZSŁ i Korosadowiczów, wydanej jako pierwszy numer Zeszytów Historycznych przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSŁ, własnoręcznie napisany przez Janusza Witolda Korosadowicza testament dotyczący Jego ukochanego Oddziału: Wy - Wędrowcy tych samych szlaków, zmierzający ku tym samym celom, wierni tym samym zasadom turysty i narciarza, Ludzie Bratnich Oddziałów PTTK z Zasłużonym Oddziałem Krakowskim na czele, nie zapomnijcie o nas i w naszej ideologii (patrz wyżej), której pilnujemy do końca i poza koniec Oddziału!

O jakiej ideologii wspomina w swoim testamencie Profesor? Zaszczepił on swoim wychowankom wraz z tężyzną fizyczną cechy psychiczne i zasady moralne: umiłowanie Polski, przygody, ruchu, przestrzeni, gór, morza. Odrzucenie: blagi, pychy, kłamstwa i wszelkich nałogów. Jeśli dodać do tego, że Janusz Korosadowicz organicznie nie znosił i nie tolerował głupoty ludzkiej, to można sobie wyobrazić, że miał tylu zwolenników, co odnoszących się do Niego z niechęcią.

Pomimo przysłowiowej skromności, nie odmówił przyjęcia odznaczeń państwowych: Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz resortowych i regionalnych: Złotych Odznak Zasłużonego dla Miasta Krakowa i Ziemi Krakowskiej, Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Turystyki, Medalu Szkolnego Związku Sportowego oraz licznych odznak norweskich (gdyż był wielkim przyjacielem Norwegii, dając imię Olaf swojemu najmłodszemu synowi).

Pogrzeb Janusza Witolda Korosadowicza odbył się 16 stycznia 2004 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Żegnali Go wychowankowie, grono nauczycielskie, działacze i sportowcy Towarzystwa Sportowego "Wisła", PTTK-owcy.

Wojciech Biedrzycki

Artykuł Wojciecha Biedrzyckiego pt. "Profesor Janusz Rawicz Korosadowicz" pochodzi ze strony gosciniec.pttk.pl.

Kronika sportowa (lekkoatletyka)

1935

 • 23 czerwca. Bieg okrężny „Ikaca”.
  • Zgłoszeni zawodnicy Wisły: Janusz Korosadowicz.

1936

 • Kwiecień. Sekcja jest kierowana przez Korosadowicza.

1945

 • 25 maja. Ukonstytuował się Zarząd Sekcji Lekkoatletycznej TS Wisła.
  • Kierownikiem sekcji został Janusz Korosadowicz
 • 27-28 października. Miting lekkoatletyczny TS Wisła. Stadion Miejski.

1946

 • 7-8 września. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Kraków.
  • Chód na 10 km: 1. Janusz Korosadowicz jako Rawicz 1:03:4.
 • 12-13 października., Miting lekkoatletyczny Wisły.
  • Chód na 5000 m wygrał Janusz Korosadowicz.

1947

 • 12. października. Bieg leśny w Lasku Wolskim zorganizowany przez TS Wisła.
  • Wśród narciarzy: 2. Janusz Korosadowicz.

1950

 • 23. kwietnia. Zawody lekkoatletyczne KS Gwardia-Kolejarz-Ogniwo. i „I krok gwardzisty”.
 • Wygrani w wewnętrznych zawodach Gwardii Kraków.
  • bieg na 1000 m: wśród old boyów Janusz Korosadowicz 3:13:2.
 • 7 maja. Biegi lekkoatletyczne.
  • 30-39 lat: 1. Janusz Korosadowicz 3:09:4.
 • 21 maja. Powiatowy Bieg Narodowy.
  • Mężczyźni 30-39 lat: 2. Janusz Korosadowicz 3:01:4.
 • 4 czerwca. Wojewódzki Bieg Narodowy.
  • Mężczyźni 30-39 lat: 2. Janusz Korosadowicz 2:58:6.

1961

 • 16 lipca. Zawody lekkoatletyczne oldboyów. strona 8.
  • Organizator TS Wisła.
  • bieg na 1000 m: 3. Janusz Korosadowicz.
  • bieg na 2000 m: 2. Janusz Korosadowicz.

Kronika sportowa (narciarstwo)

Nie jesteśmy pewni czy Janusz to Korosadowicz…

1946

 • 16-17 lutego. Zawody narciarskie Wisły. Kraków.
  • 17 lutego.
  • Bieg mężczyzn na 12 km 4. Janusz Korosadowicz.
 • 3. marca. Pierwszy etap mistrzostw okręgowych w narciarstwie. Lasek Wolski.
   • bieg na 8 km: 3. Janusz Korosadowicz.
 • 10 marca. Memoriał Bronisława Czecha.
  • W ramach tego memoriału odbyły się Mistrzostwa Krakowskiego Okręgu PZN.
  • Bieg na 18 km: 5. Janusz Korosadowicz 2:01:35.

1949

 • 5. stycznia. Zawody narciarskie krakowskiej Wisły w Zakopanem.
  • Bieg na 12 km: 3. Janusz Korosadowicz 1:10:10.
 • Luty. Mistrzostwa okręgu krakowskiego w narciarstwie.
  • bieg na 30 km do mistrzostwa okręgowych:, 5. Janusz Korosadowicz.
 • 11-13 marca. Mistrzostwa Okręgu Krakowskiego w narciarstwie.
  • Konkurs skoków do kombinacji: 3. Janusz 195,5 i 22,5 m (186,3).
  • Otwarty konkurs skoków 2. Janusz 24,5 i 23,5 m (196).

1950

 • 8. stycznia. Zawody narciarskie Gwardia Kraków o "Odznakę za sprawność PZN".
  • bieg na 12 km: 1. Janusz Korosadowicz 1:04:30,

Dorobek medalowy w zawodach rangi mistrzowskiej

W tabeli zamieszczamy medale zdobyte w mistrzostwach Polski.

Data Medal / Puchar Ranga zawodów Dyscyplina Zawodnik Uwagi
1946.09.08 Złoto Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka: chód na 10 km Janusz Korosadowicz

W prasie o swojej karierze

 • O rozwoju dyscypliny na przestrzeni kilkudziesięciu lat: „Dyscyplina zmieniła się diametralnie. Zacząłem ją uprawiać w roku 1946. Nauczyłem się jej od zawodników przedwojennych. Szybko zacząłem wygrywać z przedwojennymi mistrzami. Wygrałem mistrzostwo Polski, był to zarazem pierwszy powojenny tytuł mistrzowski dla Wisły. Startowałem pod pseudonimem Rawicz, który jest zarazem moim herbem… W tej dyscyplinie wszystko zawsze zależało od arbitrów. W moich czasach sędziowie kładli się na trawie, by sprawdzić, czy zawodnicy idą prawidłowo. Ja podpatrywałem przedwojennych zawodników, którzy mieli nienaganny styl. W ten sposób unikałem dyskwalifikacji".
 • O debiutanckich zawodach z 1946 roku i swojej karierze chodziarza: „Zawody odbywały się na stadionie Cracovii - wspomina. - Rozgrywano chód na 10 km, cały dystans na bieżni. Stanąłem na starcie, choć wcześniej nie trenowałem tej konkurencji. Byłem kierownikiem sekcji lekkoatletycznej Wisły. Miałem ambicję obsadzić wiślakami wszystkie konkurencje. Skoro brakło u nas specjalistów chodu, sam siebie zgłosiłem. Chciałem tylko dojść do mety. Sportowego kroku chodziarzy uczyłem się... w trakcie zawodów, od konkurentów. Musiałem przestrzegać reguł, bo sędziowie byli surowi. Jeden z nich nawet kładł się na murawie i podpatrywał, czy nie odrywamy obu nóg naraz od podłoża. Maszerował w naszej stawce olimpijczyk Bieregowoj, był faworytem, jednak nie zdołał ukończyć zawodów. Wygrał wtedy zawodnik z Kielc, Śliwiński, a ja, zupełny nowicjusz, byłem drugi. Tak mnie ten sukces zapalił, że niebawem w mistrzostwach Polski spróbowałem ponownie i wygrałem chód! … Za wygraną zwycięzca otrzymał dres i w klubie 10 tys. ówczesnych złotych, które w całości przeznaczył na potrzeby sportowe swej sekcji.. Janusz Korosadowicz, mimo obiecujących początków, nie kontynuował kariery chodziarza. Zbyt dużo pracy miał w sekcji, jak i w szkole, gdzie uczył języków obcych, a w oświacie zresztą krzywo patrzono na występy profesora – sportowca”.

Źródła:

"W wieku 88 lat zmarł w Krakowie po ciężkiej chorobie Janusz Korosadowicz - nestor polskiej lekkoatletyki. Od 1927 r. związany z TS Wisłą, zawodnik, trener i działacz, po wojnie prekursor chodu sportowego w Krakowie"..

Zobacz też

Księga odnawianej od 1992 r. Sekcji Lekkiej Atletyki

Księga odnawianej od 1992 r. Sekcji Lekkiej Atletyki.
Opis:
Prawdziwy wiślacki skarb - rękopis autorstwa Janusza Korosadowicza. Zapis działań zmierzających do reaktywacji sekcji lekkiej atletyki oraz zjednoczenia byłych wiślackich lekkoatletów. Dokument udostępniony naszemu serwisowi przez pana Karola Jasińskiego, który po śmierci Korosadowicza kontynuuje jego misję.
Zobacz (10,28 mb)

Zapis: prawy przycisk myszy na Zobacz, a następnie: "Zapisz jako...".
Uwaga! Duże pliki mogą się wolno ładować.


Galeria

Requiescat in pace

Grób Edmunda i Janusza Korosadowiczów na Cmentarzu Rakowickim.

16.08.2010

02.11.2018