Kadra Wisły 1959 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

  • zawodnicy:
Stoją od lewej: K.Kościelny, Kotaba, Morek, Gamaj, Rogoza, W.Kościelny, Budka, Szymeczko, Monica, Leśniak, Snopkowski
Stoją od lewej: K.Kościelny, Kotaba, Morek, Gamaj, Rogoza, W.Kościelny, Budka, Szymeczko, Monica, Leśniak, SnopkowskiUwagi:
Wypisano nazwiska, które pojawiły się w relacjach z meczów.

  • Kadra piłkarzy. 4

Echo Krakowa. 1959, nr 4 (7 I)

‎‎

Piłkarze Wisły wybrali nowe władze

W DNIU wczorajszym w Domu Sportu w Krakowie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji piłkarskiej TS Wisła. Wzięli w nim udział m. in. członkowie prezydium Towarzystwa, z prezesem ppłk. St. Żmudzińskim na czele.

Na zebranie przybyli także dwaj trenerzy, ustępujący — J. Kuchynka i nowy — K. Kosa, którym zebrani sprawili burzliwą owację.

Po sprawozdaniu odczytanym przez sekretarza — St. Voigta rozpoczęta się dyskusja. Zabrało w niej głos kilkunastu mówców. Z większości wypowiedzi przebijała troska o losy I-ligowej jedenastki., Jednocześnie członkowie sekcji wyrazili podziękowanie za dotychczasową pracę trenerom Kuchynce i Jezierskiemu oraz kierownictwu sekcji. Szczególnie serdecznie mówiono o juniorach, którzy zdobyli dla klubu zaszczytny tytuł mistrza Polski.

Ppłk. St. Żmudziński odznaczył ustępującego trenera — J. Kuchynkę dyplomem uznania, a piłkarzom-juniorom oraz zasłużonym działaczom wręczył pamiątkowe odznaki.

Na zakończenie odbyły się wybory do zarządu sekcji. Kierownikiem został kpt. St. Wójcik, jego zastępcami dyr. J. Kossobudzki i por. Wł. Zemczak, a sekretarzem St. Voigt. Ponadto do zarządu weszło. kilkunastu działaczy.

Echo Krakowa. 1959, nr 203 (2 IX) nr 4413

Kawula mimo poprawnej gry jest załamany „samobójczym" golem. Budka i Kościelny twierdzą, że nie rozegrali dobrego meczu. Żałują, że Michel nie grał, gdyż w pomocy była ogromna luka, która wielokrotnie doprowadzała do tego, że trójka obrońców musiała walczyć z 5 napastnikami a niejednokrotnie i pomocnikami piłkarzy Rumunii. Michel, który z wysokości trybuny przyglądał się zmaganiom kolegów

Echo Krakowa. 1959, nr 291 (14 XII) nr 4501

‎‎

Przy licznym udziale zawodników, działaczy i sympatyków Wisły odbyło się wczoraj zebranie sekcji piłkarskiej, podsumowujące tegoroczny sezon. Przebieg minionego sezonu zreferował obszernie St. Voigt.

podkreślając, iż pierwsza drużyna mimo wahań formy wynikających z braku rutyny u młodego zespołu, spełniła w tym roku pokładane nadzieje, plasując się na 7 miejscu. Po scementowaniu zespołu ambicją drużyny będzie w przyszłym roku zajęcie znacznie lepszego miejsca.

Także i drużyny młodsze oraz juniorzy wykazują tendencje rozwojowe. Zgodnie z wieloletnią tradycją również i w przyszłości główny kierunek pracy sekcji — to dalsze szkolenie juniorów i stopniowe wprowadzanie ich do pierwszego, względnie rezerwowego zespołu.

Po żywej dyskusji, w której przebijała troska o dobro drużyny piłkarskiej i jak najlepszą jej przyszłość dokonano wyboru nowego zarządu sekcji piłki nożnej. W skład sekcji weszli: mjr Wójcik, mjr Szul, Zemczak, Kossobudzki, Michaliszyn, Żak, Michalak, Treudler, Kowalski, Rymsza, Szwajda, Wartlik, kpt. Straus, Lelek. Voigt, mjr Kora, Sołtysik, kpt. Bednarczyk, Jamroz, mjr Gliński. Bohomowicz i Jaśko, (sz)


<< Powrót Inne Kadry >>