Kadra Wisły 1962 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

  • zawodnicy:Uwagi:
Skład niepełny. Wypisano nazwiska, które pojawiły się w Encyklopedii Fuji - Gowarzewskiego.

Relacje prasowe

Echo Krakowa. 1962, nr 18 (22 I) nr 5143

‎‎‎‎

Optymizm w drużynie piłkarzy Wisły w przededniu sezonu.

TRZEŻWY optymizm cechował dyskusje i referat sprawozdawczy St. Voigta podczas wczorajszego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego sekcji piłkarskiej TS Wisła. W referacie sekretarz sekcji wspomniał m. in. o zdobyciu przez drużynę ligową 4 miejsca w minionych rozgrywkach. Tak wysokiej pozycji piłkarze Wisły nie mieli w ciągu ostatnich 10 lat.

— Teraz trzeba wzmóc wysiłki — stwierdzili w dyskusji pierwszy mówca, płk H. Reyman — aby w nadchodzącym sezonie i w następnych utrzymać się w ścisłej czołówce ligowej.

Z dużym sentymentem o osiągnięciach drużyny i jej perspektywach mówili: przewodniczący WKKFiT — mgr B. Pirożyński, wiceprezes TS Wisła — mgr K. Nowosielski oraz mjr M. Bednarczyk, T. Gieras, dyr. J. Kossobudzki i wielu innych. Niektórzy dyskutanci wskazywali, że ich drużyna ma szanse na jeszcze lepsze miejsce w tabeli, w rozpoczynających się niedługo tzw. skróconych mistrzostwach. Oczywiście lokata drużyny zależeć będzie przede wszystkim od samych zawodników. Zarząd klubu i sekcji mając w swych szeregach wypróbowanych działaczy niczego nie zaniedba, aby sprostać zadaniu.

Pomoc dla piłkarzy Wisły zadeklarowała także federacja ZS Gwardia, której obecny w Krakowie sekretarz generalny — mjr J. Niewiński jest szczerym i wypróbowanym przyjacielem TS Wisła.

W głosowaniu członkowie sekcji wybrali 30-osobowy zarząd, który podczas najbliższego posiedzenia wyłoni prezydium i kierownictwo.

W gronie tym znaleźli się m. in, dotychczasowy, wieloletni kierownik — mjr St. Wójcik, kpt. B. Michaliszyn, St. Rydz, kpt. Wł. Zemczak, mjr J. Korn, sekretarz St. Voigt, dyr. J. Kossobudzki, a z nowych m. in. mjr M. Bednarczyk.

Na zakończenie zebrania uczestnicy odśpiewali hymn wiślacki: „Jak długo na Wawelu”.

(F).


<< Powrót Inne Kadry >>