Kadra Wisły 1994/1995 (piłka nożna)

Z Historia Wisły

Przed meczem z Stilonem[Foto: S. Paździora]
Przed meczem z Stilonem
[Foto: S. Paździora]
Przed meczem z Polonią Bytom[Foto: S. Paździora]
Przed meczem z Polonią Bytom
[Foto: S. Paździora]
Wiosna 1995[Foto: S. Paździora]
Wiosna 1995
[Foto: S. Paździora]


<< Powrót Inne Kadry >>