Kategorie: SPORT W KRAKOWIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939-1945. KOLEKCJA STANISŁAWA CHEMICZA

Z Historia Wisły

historiawisly.pl: Poniżej przedstawiamy opis kolekcji. Zaznaczamy jednocześnie, że na naszej stronie zamieszczamy tylko ograniczony wybór dokumentów i zdjęć z tejże kolekcji.

Całość znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej.


SPORT W KRAKOWIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939-1945.
Kolekcja fotografii, dokumentów, dyplomów przedstawiających historię konspiracyjnych rozgrywek piłkarskich w Krakowie w latach okupacji niemieckiej 1939-1944, dziejów sportu krakowskiego przed 1939 rokiem, martyrologii narodu polskiego, strat sportu krakowskiego w latach 1939-1945 przekazana Bibliotece Jagiellońskiej w maju 2004 roku przez dr Stanisława Chemicza


Wstęp

Kolekcja dyplomów, dokumentów i fotografii ukazujących działalność sportową w Krakowie w latach okupacji niemieckiej 1939-1945, z woli Pana. Dr Stanisława Chemicza została przekazana „Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego” reprezentowanej przez Pana mgr Adama Rolińskiego w dniu 9 marca 2004 roku.

Po wstępnym rozpoznaniu i opracowaniu kolekcji Fundacja przy współpracy Biblioteki Jagiellońskiej przedstawiły najcenniejsze elementy kolekcji na wystawie w nowej sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej w dniach 27 maja do 30 czerwca 2004 roku. Otwarciu wystawy przygotowanej ze strony merytorycznej przez Pana mgr Grzegorza Siuduta i ze strony plastycznej przez Pana mgr Leszka Dziewulskiego. Na wernisażu w sposób uroczysty Władze Fundacji i Biblioteki Jagiellońskiej reprezentowane przez Prezesa Fundacji Prof. Dr hab. Tomasza Gąsowskiego i dyrektora BJ Dr hab. Zdzisława Pietrzyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego przejęły podarowaną kolekcję. Wystawie towarzyszyła prezentacja książek Dr Stanisława Chemicza: „Piłka nożna w okupowanym Krakowie”. Kraków 2000 i „Sport W Krakowie w latach 1939-1945”. Kraków 2003, oraz katalogu wystawy autorstwa mgr Grzegorza Siuduta.

9 czerwca 2004 roku Fundacja i Biblioteka Jagiellońska potwierdziły pisemnie Dr Stanisławowi Chemiczowi przejęcie kolekcji.Opis kolekcji.

Kolekcja powstała w związku z pasją Dr Stanisława Chemicza zbierania i ratowania przed zniszczeniem przez czas materiałów dotyczących historii sportu krakowskiego. Pokłosiem tych działań było też przygotowanie na podstawie tej kolekcji rozprawy doktorskiej Pana Dr Stanisława Chemicza obronionej w dniu 2 grudnia 1983 roku na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Na kolekcje składają się fotografie, dokumenty, druki, dyplomy, materiały wspomnieniowe i rękopisy z lat 1908 – 1948 oraz fotokopie i kserokopie wyżej wymienionych materiałów archiwalnych., przekazane Dr Stanisławowi Chemiczowi przez: Antoniego Malczyka, Aleksandra Wodkę, Anielę Jesionkę, Jana Prządę, Karola Łyko, Stanisława Panka, Wacława Klaga, Władysława Giergiela, Mieczysława Jezierskiego, Jana Banacha, Henryka Serafina, Stanisława Sucharskiego, Pawła Stoka, Antoniego Targosza, Jana Ławnika, Juliana Koska, Władysława Jachniaka, Tadeusza Pietrzyckiego, Władysława Michalika.

Kolekcja składa się z: 251 dokumentów, kserokopii dokumentów, wspomnień, rękopisów, druków. 20 dyplomów i kserokopii dyplomów, 469 zdjęć, fotokopii dokumentów i dyplomów, 56 negatywów, 1 albumu w którym zebrano materiały z wystawy.

W opisie kolekcji uzupełnienia w nawiasach kwadratowych [...] podawano za pracami: Chemicz S., Piłka nożna w okupowanym Krakowie. Kraków 2000; tegoż: Sport W Krakowie w latach 1939-1945. Kraków 2003; Wisła Kraków: 90 lat „Białej Gwiazdy”: księga jubileuszowa. Katowice 1996. Kolekcja klubów; T. 3. Uzupełnienia w nawiasach okrągłych (..) są elementami opisów zawartych na fotografiach. Klamry {..}oznaczają informacje trudne do rozszyfrowania, nieczytelne, nierozpoznane

Kolekcję uporządkowano w cztery tomy.


Tom I
Inwentarz dyplomów wręczanych uczestnikom rozgrywek piłkarskich w Krakowie w latach 1940-1944.


Tom II
Inwentarz kolekcji dokumentów przedstawiających historię konspiracyjnych rozgrywek piłkarskich w Krakowie w latach okupacji niemieckiej 1939-1944, dziejów sportu krakowskiego przed 1939 rokiem, martyrologii narodu polskiego, strat sportu krakowskiego w latach 1939-1945 przekazana Bibliotece Jagiellońskiej w maju 2004 roku przez dr Stanisława Chemicza.

1. Zespół 1.
2. Zespół 2.
3. Zespół 3.

Tom III
Inwentarz kolekcji fotografii, fotokopii dokumentów i dyplomów przedstawiających historię konspiracyjnych rozgrywek piłkarskich w Krakowie w latach okupacji niemieckiej 1939-1944, dziejów sportu krakowskiego przed 1939 rokiem, martyrologii narodu polskiego, strat sportu krakowskiego w latach 1939-1945 przekazana Bibliotece Jagiellońskiej w maju 2004 roku przez dr Stanisława Chemicza.

1. Fotografie ukazujące konspiracyjne rozgrywki piłkarskie w Parku Sportowym „Juvenia” w latach 1940-1941. (28 fotografii)
2. Działacze organizujący rozgrywki piłkarskie w Krakowie w latach 1940-1944 (17 fotografii).
3. Fotokopie dokumentów i pism na temat rozgrywek piłkarskich w Krakowie w latach 1940-1944
(44 fotografie).
4. Fotokopie dyplomów wręczanych uczestnikom rozgrywek piłkarskich w Krakowie w latach 1940-1944
(56 fotografii).
5. Fotografie prezentujące drużyny uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich w Krakowie w latach 1940-1944
(217 fotografii).
6. Fotografie ukazujące nielegalne rozgrywki piłkarskie w Krakowie w latach 1943-1944 (48 fotografii).
7. Fotografie przedstawiające piłkarzy uczestniczących w meczach drużyn krakowskich drużynami z poza
Krakowa w latach 1940-1944 (14 fotografii).
8. Fotografie dotyczące sportu w Krakowie i Polsce przed 1939 rokiem (11 fotografii).
9. Straty sportu krakowskiego w latach okupacji niemieckiej 1939-1945 (26 fotografii).
10. Inne fotografie (8 fotografii).
11. Negatywy (51 negatywów)

TOM IV
ALBUM ZAWIERAJĄCY MATERIAŁY Z WYSTAWY „SPORT W KRAKOWIE 1939-1945: DOKUMENTY I FOTOGRAFIE ZE ZBIORÓW DR STANISŁAWA CHEMICZA”.


Chronologiczny spis dokumentów

Postanowiliśmy zamieścić wybór dokumentów dotyczący rozgrywek piłkarskich w czasie okupacji w formacie pdf. Dzieląc je na trzy kategorie:

- dokumenty drukowane

- rękopisy i maszynopisy

- Rękopisy z Kroniki KS Bloki

Prócz tego ze względów tematycznych i z powodu wielkości osobno zamieściliśmy każdy z dokumentów. Oto ich chronologiczny spis i opis:

 • 1940.02.24 Pismo T. Orzelskiego do starosty m. Krakowa.Część 2
 • 1940.03.14 Tłumaczenie polskie artykułu opublikowanego w języku niemieckim pt: „Eigenes Sportleben im Generalgouvernement! [w:] Krakauer Zeitung z 14 marca 1940 r, Nr 62, s. 3. Część 2
 • 1940.04.12 Pismo TS Wisła do radcy Bausenharta.
 • 1940.07.15 Umowa, w języku polskim, rocznej dzierżawy Parku Sportowego Juvenia zawarta 15 lipca 1940 roku miedzy Aleksandrem Wodką a Kierownictwem Ogródków Działkowych przy ul. Lubicz 23.
 • 1940.09 Dyplom dla zespołu KS Zwierzyniecki za uzyskanie II miejsca w turnieju rozegranym na boisku w Parku Sportowym Juvenia do 7 Sierpnia do 15 Września 1940 roku.
 • 1940.09.10 Pismo w języku polskim z redakcji Gońca Krakowskiego do Aleksandra Wodki z dnia 10 września 1940 roku w sprawie możliwości uprawiania sportu przez Polaków.
 • 1940.09.21 Dyplom ofiarowany Kierownikowi Parku Sportowego Juwenia Aleksandrowi Wodce w imieniu zasług położonych dla sportu polskiego - z okazji Jubileuszu 35-lecia T.S. Wisła. 21 Września 1941 roku.
 • 1941.03.03 Pismo z II komisariatu Policji Polskiej Miasta Krakowa do Zarządu Parku Sportowego Juvenia z dnia 3 marca 1941 roku.
 • 1941.03.05 Tłumaczenie na język polski pisma z Regierung des General Gouvernements. Abteilung Innere Verwaltung do Aleksandra Wodki w sprawie uprawiania sportu przez Polaków. Z dnia 5 marca 1941 roku.
 • 1941.03.20 Regulamin Placu Sportowego. Kraków 20 Marzec 1941 rok.
 • 1941.04.23 Pismo Władysława Dziewińskiego do Aleksandra Wodki w sprawie dzierżawy Parku Sportowego Juvenia. 22 Kwietnia 1941 rok.
 • 1941.06.03 Umowa, w języku polskim, Parku Sportowego Juvenia zawarta 3 czerwca 1941 roku między Aleksandrem Wodką a Kierownictwem Ogródków Działkowych przy ul. Lubicz 23. Część 2
 • 1942.08.17 Odpis pisma W. Żaka.
 • 1943.09.27 Pismo Tadeusza Mitusińskiego z 27 września 1943.
 • 1943.10.23 Pismo Wydziału Spraw Sędziowskich K.Z.O.P.W. do Zarządu TS Wisła z 21 października 1943 roku.
 • 1943.10.26 Pismo Wydziału Spraw Sędziowskich informujące Kierownictwo Turnieju Piłkarskiego z 26 października 1943 roku.
 • 1943.12 Dyplom ofiarowany Władysławowi Michalikowi przez Krakowskie Kolegium Sędziów. Grudzień 1943 rok.
 • 1944.04.18 Pismo TS Wisła do T. Mitusińskiego.
 • 1944.04.28 Pismo AKS do Kierownictwa Rozgrywek.
 • 1944.04.28 Pismo do K. Kielara w/s obsady sędziowskiej.
 • 1944.06.01 Pismo Krakowskiego Kolegium Sędziów Piłki Nożnej do Aleksandra Wodki z dnia 1 czerwca 1944 roku w sprawie rozłamu.
 • 1944.06.14 Pismo Kolegium Sędziów do A. Wodki w sprawie rozłamu.
 • 1945.01.29 Zaświadczenie dla Aleksandra Wodki od Komendy Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża z 29 stycznia 1945 roku.
 • 1948.10.15 Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Aleksandra Wodki wydane przez Prokuratora Sądu Okręgowego w Krakowie z 15 października 1948 roku. Część 2
 • 1948.11.29 Zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia wobec Aleksandra Wodki wydane przez Prokuratora Sądu Okręgowego w Krakowie z 29 listopada 1948 roku.
 • Wspomnienia Władysława Giergiela. Część 2 Część 3
 • Plan der Stadt Krakau.