Kazimierz Mytych

Z Historia Wisły

Kronika sportowa (boks)

1984

1985