Leon Winiarski

Z Historia Wisły

Leon Winiarski
Informacje o zawodniku
kraj Polska
urodzony 4 XII 1888 w Krakowie
zmarł 22 XII 1927 w Warszawie
miejsce pochówku Powązki
W rubryce Mecze/Gole najpierw podana jest statystyka z meczów ligowych, a w nawiasie ze wszystkich meczów oficjalnych.

Leon Alojzy Winiarski był jednym ze współzałożycieli Wisły w 1906 roku.

W 1907: matura, uczeń klasy VII A II Szkoły Realnej.


Tak o jego roli w Wiśle w tym czasie pisano po latach: "Pierwszym związkiem dzisiejszego Tow. Sportowego „Wisła” była studencka drużyna II. Szkoły Realnej w Krakowie zawiązana w r. 1906 pod protektoratem prof. Tadeusza Łopuszańskiego. Studenci więc tejże szkoły, a to: Wańkowicz, Różański, Bobrowski, Billy, Andziel, Winiarski, Cerner, Wachowicz i Szkolnikowski (kap.) tworzyli pierwszą drużynę późniejszej „Wisły”. Oprócz tej I-ej drużyny istniały już wtedy drużyna II. I III., których sportowym kierownikiem (naczelnikiem) był Winiarski" (Jubileusz T.S. „Wisła” w Krakowie 1906-1921, „Przegląd Sportowy nr 21” z 1921 roku).

Żołnierskie losy

„Po ukończeniu Szkoły Realnej w Krakowie rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. W czasie studiów pracował jako geometra. 12 VIII 1914 wstąpił do oddziałów strzeleckich Piłsudskiego, gdzie trzymał przydział do 1.komp. I baonu. Od listopada 1914 dowodził 2. a następnie 3.plutonem w 1.komp. tego baonu. 1 I 1915 mianowany ppor.piech. (wg innych źródeł mianowany chor.piech. XII ranga, rozkazem Komendy LP nr 135 z 2 VII 1915 VII i ppor.piech., XI ranga, dekretem NKA nr 7783). Od 20 XI 1915 do 1 III 1916 przebywał na leczeniu, od marca do 15 XI tego roku był adiutantem Baonu Uzupełniającego nr I. Kolejno przydzielony do 5.pp LP, gdzie dowodził kompanią. Po rozwiązaniu pułku w wyniku kryzysu przysięgowego został wcielony do armii austriackiej. Po ukończeniu kursu oficerskiego w Basovie, przydzielony został do 12.DP i odesłany na front włoski. Pozostawał tam od 15 XI 1917 - 1 V 1918). Po dezercji z frontu włoskiego powrócił do Limanowej i włączył się w działalność POW. Od 1 XI 1918 służył w WP, przydzielony został w stopniu por.piech. do 2.psp, gdzie dowodził 5.komp. 15 VIII 119 został referentem wyszkolenia 5.pp Leg. a z dniem 1 III 1920 przeniesiony do DOGen.Poznań. W czasie wojny z bolszewikami dowodził baonem 157.rez.pp i całym pułkiem. 7 IX 1920 roku został dowódcą baonu w 8.pp Leg. W 1921 oddelegowany dla dokończenia studiów politechnicznych, a po uzyskaniu dyplomu inżyniera geometry-mierniczego, został z dniem 7 IV 1924 skierowany do Wojskowego Instytutu Geograficznego. Od 21 V 1926 p.o. a z dniem 5 V 1925 kierownik Wydziału I Triangulacyjnego WIG w Warszawie. Zmarł 21 XII 1927 w Warszawie, spoczywa na Powązkach. Odznaczony VM 5.klasy, KN, KW 3x, Złotym Krzyżem Zasługi”.

Źródło cytatu: Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

Artykuły okolicznościowe

Requiescat in pace

Grób Leona Winiarskiego na warszawskich Powązkach, 17 sierpnia 2017 r.