Lubowiecki

Z Historia Wisły

Kronika sportowa

1935 Listopad. Lista rankingowa krakowskich bokserów ułozona przez przewodniczącego Wydziału Spraw Sędziowskich KOZB i kapitana sportowego Moskala:

      • w wadze ciężkiej 4. Lubowiecki.