Ludwik Czubała

Z Historia Wisły

Ludwik Czubała - członek zarządu sekcji siatkówki kobiet w latach 70-tych.