Ludwik Rączkowski

Z Historia Wisły

Ludwik Rączkowski ( Urodzony 7 maja 1892 w Siarach, zm. 28 lipca 1968 w Krakowie ) - pełnił funkcję II wiceprezesa TS Wisła w 1923 roku. Wchodził również w skład zarządu TS Wisła w 1933 roku.


Sprawdzić czy to nie znany działacz gospodarczy i polityczny (związany z ruchem ludowym). Urodzony 9 maja 1892 roku w Siarach. Legionista. W 1924 roku dyrektor krakowskiego Towarzystwa Fabryk Maszyn Rolniczych.