Maciej Tańcula

Z Historia Wisły

Kronika sportowa (boks)

1988

1989