Marek Zawartka

Z Historia Wisły

Marek Zawartka - członek zarządu sekcji krzewienia kultury fizycznej w latach 90-tych. Działalność sekcji oparta była na pracy społecznej jej członków.