Marian Orzelski

Z Historia Wisły

Marian Orzelski
Marian Orzelski
Informacje o Marianie Orzelskim w Krakowskiej Księdze Adresowej z 1912
Informacje o Marianie Orzelskim w Krakowskiej Księdze Adresowej z 1912

Profesor Marian Orzelski ( urodzony 1 sierpnia 1856 w Gwoźdzcu, pow. Kołomyja, zmarł 29 marca 1940 w Krakowie). Objął urząd prezesa Wisły (piątego z kolei) w lipcu 1913 roku. Niespełna rok później, 25 maja 1914 roku przekazał stanowisko Bolesławowi Komorowskiemu. W zarządzie TS Wisła od 1910 do 1914 oraz w 1925 roku.

Prezesem Wisły był też jego syn Tadeusz Orzelski.

Wiślackie klany

Galeria

Requiescat in pace

Grobowiec Orzelskich na Cmentarzu Rakowickim.

Kwatera AC wsch., rząd 1, grób 7.