Ogniwo ku czci Stalina 1949

Z Historia Wisły

Ogniwo ku czci Stalina 1949

Przegląd Sportowy nr. 90 / 10 listopada 1949 / strona 2:

Rezolucja Ogniwa - Cracovii

W rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej odbyła się w Krakowie, zorganizowana przez "Ogniwo - Cracovię", uroczysta akademia, na której, po referatach prezesa dr Czapnickiego i wiceprezesa Gędłka, uchwalono rezolucję

Sportowcy zrzeszeni w "Ogniwo - Cracovii" zobowiązują się w niej do przodowania w pracy nad wychowaniem nowego człowieka, świadomego twórcy ustroju socjalistycznego. Rezolucję tę, odczytaną przez reprezentacyjnego piłkarza - Parpana, przyjęli zebrani przez aklamację, manifestując przy tym cześć Prezydenta Bieruta, Generalissimusa Stalina, Marszałka Rokosowskiego i trwałej przyjaźni polsko - radzieckiej.