PZPN na były zabór austriacki

Z Historia Wisły

Polski Związek Piłki Nożnej na były zabór austriacki - taką nazwę przyjął reaktywowany po wojennej zawierusze ZPPN na zebraniu 15 czerwca 1919 r. w Krakowie. Zwano go też PZPN małopolskim. W zebraniu czerwcowym uczestniczyli przedstawiciele zaledwie 4 klubów. Nie zabrakło oczywiście wśród nich i Wiślaka. Oprócz Wisły zjawili się w lokalu Towarzystwa Lekarskiego reprezentanci Pogoni, Cracovii i Jutrzenki. Wybrano wówczas nowe władze Związku – i charakterystyczne, że wśród członków czteroosobowego Zarządu zabrakło miejsca dla przedstawiciela Wisły. Na czele PZPN stanął L. Christelbauer, co sygnalizowała ciągłość z przedwojennym ZPPN. Siedzibą Związku był jednak Kraków. Można domniemywać, że Wiślacy znaleźli się na niższych szczeblach w strukturze organizacyjnej tego związku, o czym świadczyło powołanie przez PZPN specjalnego Wydziału piłki nożnej, który miał działać w ramach PKIOL. W Wydziale tym Wiślacy odegrali niepoślednią rolę.

PZPN na były zabór austriacki w prasie


Zobacz też

Źródła

Własne