Piotr Leśkiewicz

Z Historia Wisły

Prezes Zarządu Socios Wisła Kraków.