Pokaz sprawności służb MO

Z Historia Wisły

Stadion Wisły w okresie PRL był kilkukrotnie "areną" dla - jak to określano - "pokazów sprawności służb MO". Wydarzenie takie miało na pewno miejsce 10 października 1976 roku. Podobne pokazy prawdopodobnie odbyły się również pod koniec lat 60 i w 1986 roku. Dodajmy jeszcze, że goszczenie takich pokazów nie było wyłącznym "przywilejem" Wisły, podobne imprezy odbywały się także na innych stadionach. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=11742

1986 rok

Zobacz także