Rada Seniorów TS Wisła

Z Historia Wisły

Rada Seniorów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków powstała w 1928 roku. Przewodzili jej wówczas: Antoni Lewalski (przedsiębiorca, dyrektor koncernu Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów), Piotr Rokosz (dyrektor Banku Gosp. Krajowego w Krakowie) , Vlastimil Hofman oraz dr Józef Greger (prezes krakowskiej Izby Skarbowej).

Rada Seniorów dbała o rozwój sportowy i zabezpieczenie materialne klubu.

Według współczesnego Regulaminu Rady Seniorów (z 2013 r.) do podstawowych zadań Rady Seniorów należą:

  • Promocja Towarzystwa Sportowego „WISŁA”.
  • Kultywowanie tradycji Towarzystwa.
  • Udzielanie pomocy Towarzystwu w gromadzeniu dokumentacji historyczno-archiwalnej.
  • Troska o zachowanie pamięci o wybitnych postaciach Towarzystwa.
  • Organizowanie życia kulturalnego byłych sportowców i działaczy Towarzystwa.
  • Udzielanie pomocy i opieka w chorobach i przypadkach losowych byłych sportowców i działaczy Towarzystwa.

Spis treści

SKŁAD RADY SENIORÓW

1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1957 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Składy osobowe Rady Seniorów w poszczególnych latach opracowano na podstawie sprawozdań merytorycznych z działalności TS Wisła.

HONOROWI CZŁONKOWIE TS WISŁA WYWODZĄCY SIĘ Z RADY SENIORÓW

80-LECIE RADY SENIORÓW

INICJATYWY