Sekcja turystyczna

Z Historia Wisły

Sekcja turystyczna TS Wisła zawiązała się w 1946 roku, a dokładnie mówiąc - 12 kwietnia 1946 roku podczas zebrania organizacyjnego. Zakresem działalności miała obejmować przede wszystkim turystykę górską, z taternictwem i alpinizmem włącznie, które jako aktywne formy spędzania wolnego czasu były zakwalifikowane jako sport, i to jeden z bardziej wymagających. Ponadto sekcja miała za zadanie zachęcać do poznawania własnego kraju, organizując wyprawy o charakterze krajoznawczo - turystycznym, od zwiedzenia okolic Krakowa począwszy, obozy narciarskie, wycieczki i kursy.

Członkowie sekcji współdziałali z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, wspólnie dbając o ochronę przyrody, wyznaczając szlaki, ucząc zasad bezpieczeństwa w górach, publikując materiały szkoleniowe i propagandowe.

Kierownikiem sekcji turystycznej i wysokogórskiej był wybitny taternik, Zbigniew Korosadowicz.

1946

 • 31. marca. Organizuje się Sekcja Turystyczna TS Wisła. 5
 • 28. kwietnia. Sekcja Turystyczna TS Wisła organizuje wycieczkę do Wąwozu Skalnego w Bolechowicach.
 • 12. maja. Sekcja Turystyczna TS Wisła organizuje wycieczkę do Wąwozu Kobylańskiego.
 • 18. maja. Odbywa się Walne zebranie sekcji lekkoatletycznej, turystycznej i narciarskiej w lokalu klubowym przy ul. Retoryka 1.
 • 2. czerwca. Sekcja Turystyczna TS Wisła organizuje wycieczkę do Doliny Kluczwody.
 • Zielone Święta. Sekcja Turystyczna TS Wisła organizuje wycieczkę w Tatry.
 • 15-31. lipca. Sekcja Turystyczna organizuje obóz wypoczynkowy połączony z kursem taternickim.
 • Sierpień-Wrzesień. Sekcja Turystyczna organizuje 11-21 września obóz turystyczny połączony z kursem wspinaczki wysokogórskiej. Wcześniej zorganizowała letni obóz. 7
 • 7. grudnia. Odbywa się Walne Zgromadzenie Sekcji Turystycznej TS Wisła w lokalu klubowym. 6
 • 15. grudnia. W lokalu Wisły wyświetlany jest film narciarski i krajoznawczy. Wisła - Zryw (Sląsk) w boksie.

1947

 • 20. kwietnia. Sekcja Turystyczna organizuje wycieczkę do Wąwozu Popówki. 5
 • Sekcja Turystyczna organizuje obóz turystyczny w Tatrach. 4
 • Listopad. Sekcja Turystyczna organizuje wycieczkę autobusami na mecz AKS - Wisła. 6
 • Grudzień. Wisła i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizują odczyty "Sport i Krajoznawstwo".
 • 8. grudnia. Walne Zebranie Sekcji Turystycznej wybiera nowe władze: przew. Zbigniew Korosadowicz 5

1948

 • „Dziennik Polski” nr 18. Wycieczkę turystyczną do Ojcowa organizują sekcja turystyczna i narciarska.
 • „Dziennik Polski” nr 89. Program wycieczkowy sekcji turystycznej TS Wisła.
 • „Dziennik Polski” nr 97. 1948.04.11 AKS Chorzów - Wisła Kraków 2:1. Sekcja turystyczna urządziła wycieczkę autobusową na ten mecz.
 • „Dziennik Polski” nr 102. 1948.04.18 Polska - Czechosłowacja 3:1. Sekcja turystyczna urządziła wycieczkę autobusową na ten mecz.
 • „Dziennik Polski” nr 168. Sekcja turystyczna organizuje obozy turystyczne
 • „Dziennik Polski” nr 197. Sekcja turystyczna Wisły organizuje w lipcu kursy turystyki wysokogórskiej i taternictwa.
 • „Dziennik Polski” nr 200. Wycieczkę samochodową na zawody pływackie do Zakopanego organizuje TS Wisła 25.07.
 • „Dziennik Polski” nr 323. Sekcja turystyczna zorganizowała wycieczkę samochodową do Rybnika na mecz z Rymerem. Liczba nieznana.
 • „Dziennik Polski” nr 325. 20.11 Zebranie Sekcji turystycznej.

1949

 • Sekcja Turystyczna 24.04 organizuje wycieczkę do Bolechowic. 6
 • Sekcja Turystyczna organizuje wycieczkę od Mnikowa oraz na mecz z Ruchem. Koszt przejazdu autobusem 800 zł.
 • 7-14. sierpnia. Sekcja Turystyczna organizuje wycieczkę Tatry-Pieniny-Gorce.

1950

 • 13.10. Zebranie organizacyjne sekcji narciarsko-tyrystycznej.


Spis treści

Doniesienia prasowe

Echo Krakowa. 1946, nr 13 (22 III)

Nowa placówka turystyki

Na terenie Krakowa Tow. Sport. „Wisła” uruchamia w chwili obecnej nową sekcję: turystyczną, która skupi niewątpliwie licznych miłośników Jego przepięknego i nadzwyczaj ważnego sportu.

Sądząc po wynikach organizacyjnych i sportowych innych sekcji T. S. „Wisła” (np. sekcji narciarskiej czy lekkoatletycznej), osiągniętych w krótkim czasie, należy się spodziewać, że praca tej sekcji poprowadzona zostanie z dużym rozmachem. Sekcja, mając zapewnioną współpracę szeregu wybitnych turystów i taterników polskich pracować będzie w dwóch kierunkach:

krajoznawczo-turystycznym (wycieczkowym) i wysokogórskim wzgl. taternickim (wspinaczkowym).

Przewidziana jest współpracą z Polsk. Tow. Tatrzańskim.

Bliższe informacje oraz przyjmowanie zgłaszających się na członków nowopowstałej sekcji:

ul. Retoryka 1 (lokal TS „Wisła”) codziennie w godz.; 18—19.

Echo Krakowa. 1946, nr 27 (5 IV)

Sekcja turystyczna TS „Wisła“ przyjmuje zgłoszenia na członków codziennie o godz. 18—19 w lokalu własnym przy ul. Retoryka 1.

W najbliższym czasie zwołane zostanie zebranie organizacyjne, którego termin ogłoszony będzie na pośrednictwem prasy.

Na zebraniu tym ustalony zostanie m. in. program pracy, w szczególności terminarz wycieczek i obozów turystycznych oraz kursów taternickich.

Echo Krakowa. 1946, nr 34 (12 IV)

Uwaga turyści i taternicy!

Zebranie organizacyjne Sekcji turystycznej Tow. Sport. „Wisła” odbędzie się w piątek, dn.

12 kwietnia o godz. 18.30 w lokalu własnym przy ul. Retoryka 1, parter.

Wszyscy zgłoszeni do sekcji, jak również członkowie sekcji narciarskiej proszeni są o przybycie.

Echo Krakowa. 1946, nr 46 (26 IV)

WYCIECZKĘ DO WĄWOZU SKALNEGO W BOLECHOWICACH (pod Zabierzowem) urządza Sekcja Turystyczna TS „Wisła” dla swych członków i sympatyków w najbliższą niedzielę 28 bm. Wymarsz o godz. 7 rano z końcowej stacji linii tramw. Nr. 2 w Bronowicach. Informacje i zgłoszenia w sekretariacie sekcji, ul. Retoryka 1, do soboty w godz. 19—20.

Echo Krakowa. 1946, nr 61 (11 V)

Uwaga, miłośnicy turystyki i taternictwa!!

Wycieczkę do doliny kobylańskiej (wąwozu karniowickiego) urządza w najbliższą niedzielę, 12-go maja, sekcja turystyczna TS „Wisła”. Dojazd koleją do stacji Zabierzów, stąd tura piesza do wsi Kobylany i do wąwozu. Dla adeptów taternictwa przewidziany jest pokaz i ćwiczenia wspinaczkowe. Zbiórka grupy pieszej o godz. 7.15 rano przed dworcem głównym. Grupa rowerowa wyrusza o godz. 8.15 z końcowej stacji tramwajowej w Bronowicach. Wycieczka jest dostępna dla wszystkich miłośników turystyka.

Echo Krakowa. 1946, nr 66 (16 V)

LEKKOATLECI, NARCIARZE, TURYŚCI T. S.

”WISŁA”. W obliczu nadchodzących uroczystości jubileuszowych T. S. „Wisła” zwołuje się na sobotę 18 maja, godz. 20, nadzwyczajne walne zebranie sekcji: lekkoatletycznej, narciarskiej i turystycznej, ulica Retoryka 1, parter. Obecność wszystkich członków bezwzględnie konieczna.

Echo Krakowa. 1946, nr 83 (2 VI)

WYCIECZKĘ DO DOLINY KLUCZWODY urządza sekcja turystyczna TS. Wisła w niedzielę, dnia 2 czerwca. Zbiórka uczestników o godz.

7.30 rano przed dworcem głównym, skąd nastąpi wyjazd koleją do Mydlnik.

Echo Krakowa. 1946, nr 83 (2 VI)

ZIELONE ŚWIĘTA W TATRACH. 3 -dniową wycieczkę w Tatry z noclegami w Roztoce i w Morskim Oku organizuje sekcja turystyczna TS.

Wisła w okresie Zielonych Świąt. Przewidziane wspinaczki, m. im. na Mnicha. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat sekcji w godz. 19—20 do środy, dnia 5 czerwca włącznie, ul. Retoryka 1.

Echo Krakowa. 1946, nr 115 (6 VII)

OBÓZ WYPOCZYNKOWY dla sportowców w połączeniu z kursem taternickim dla miłośników turystyki urządza w czasie od 15 do 31 lipca na Hali Gąsienicowej w Tatrach sekcja turystyczna T. S. „Wisła”. Warunki pierwszorzędne. Zakwaterowanie w schronisku P. T. T., koszt utrzymania wraz z noclegami 115 wagi. 215 zł dziennie.

Zgłoszenia imienne z podaniem adresu przyjmuje sekretariat T. S. „Wisła”, ul. Retoryka 1, co1 dziennie do dnia 8. VII, w godz. 17—19

Echo Krakowa. 1946, nr 118 (9 VII)

OBÓZ WYPOCZYNKOWY dla sportowców w połączeniu z kursem taternickim dla miłośników turystyki urządza w czasie od 15 do 31 lipca na Hali Gąsienicowej w Tatrach sekcja turystyczna T. S. „Wisła” Warunki pierwszorzędne Zakwaterowanie w schronisku P. T. T., koszt utrzymania wraz z noclegami 115 wzgl. 215 zł dziennie.

Zgłoszenia imienne z podaniem adresu przyjmuje sekretariat T, S. „Wisła”, ul. Retoryka 1, codziennie do dnia 8 VII, w godz. 17—19

Echo Krakowa. 1946, nr 155 (16 VIII)

Jesienny obóz wspinaczkowy w Tatrach Wzorem obozu letniego, uwieńczonego znacznym powodzeniem, organizuje Sekcja Turystyczna T. S. „Wisła” w Krakowie w czasie od 11 do 21 września b. r. 10-dniowy obóz turystyczny, połączony z kursem wspinaczki wysokogórskiej, prowadzonym przez czołowych polskich taterników. Obóz odbędzie się w dwóch grupach: na Hali Gąsienicowej (dla nowicjuszy) i nad Morskim Okiem (wyższa skala wspinaczek).

Wygodna kwatera i doskonałe wyżywienie zapewnione. Łączny koszt wraz z podróżą z Krakowa wyniesie ok. 3.500 zł. Zgłoszenia z Krakowa, jako też i z innych miejscowości polskich przyjmuje kierownictwo Sekcji w Krakowie, ul. Retoryka 1 (wtorki i piątki w godz. 18 —19.30) w lokalu własnym T. S. „Wisła” oraz w Zakopanem ul. Krupówki, firma Owoc (obok księgarni Gebethnera). Adres dla korespondencji: Sekcja Turystyczna T. S. „Wisła”, Kraków, ul. Retoryka 1, parter lub Zakopane, ul. Chałubińskiego, „Hoża”, kierownik mgr. Zb. Korosadowicz.

Echo Krakowa. 1946, nr 171 (1 IX)

Jesienny obóz wspinaczkowy w Tatrach Wzorem obozu letniego, uwieńczonego znacznym powodzeniem, organizuje Sekcja Turystyczna TS Wisła w Krakowie w czasie od 11 do 21 września br. 10-dniowy obóz turystyczny, połączony z kursem wspinaczki wysokogórskiej, prowadzonym przez czołowych polskich taterników. Obóz odbędzie się w dwóch grupach:

na Hali Gąsienicowej (dla nowicjuszy) 1 nad Morskim Okiem (wyższa skala wspinaczek).

Wygodna kwatera i doskonałe wyżywienie zapewnione. Łączny koszt wraz z podróżą z Krakowa wyniesie około 3.500 zł. Zgłoszenia z Krakowa jako też i z innych miejscowości polskich przyjmuje kierownictwo Sekcji w Krakowie, ul. Retoryka 1 (wtorki i piątki w godz. 18—19.30) w lokalu własnym TS Wisła.

Echo Południa. 1946, nr 264 (3 XII)

WALNE ZEBRANIE SEKCJI TURYSTYCZNEJ TOW. SPORT. „WISŁA” odbędzie się w lokalu klubowym przy ul. Retoryka 1, parter, w dniu 7-go grudnia o godz. 18, t. jw sobotę poprzedzającą Walne Zgromadzenie T. S. „Wisła”. W programie zebrania sprawozdanie za ubiegły 1-szy obecny rok pracy, wybór nowego- Zarządu Sekcji i ustalenie planu pracy na sezon zimowy 1946/47 i letni 1947. Zebranie poprzedzi o godz. 15 .30 ilustrowana bogato przeźroczami pogawędka na temat celów, zadań i osiągnięć polskiego taternictwa letniego i zimowego. Głos zabiorą wybitni wspinacze. Wstęp wolny dla wszystkich.

Echo Południa. 1946, nr 269 (8 XII)

UWAGA TURYŚCI! Walne zebranie Sekcji Turystycznej TS „Wisła” odbędzie się dziś, w sobotę, o godz. 18, w lokalu TS Wisła przy ul. Retoryka 1, parter. Na porządku dziennym sprawozdanie za I-szy rok pracy Sekcji, Ustalenie programu pracy na najbliższy Sezon Zimowy i letni oraz wybór nowego zarządu. Obecność wszystkich członków konieczna. Zebranie to poprzedzi o godzinie 16.30 wyświetlenie filmu narciarskiego w ramach akcji przygotowania do obozów zimowych Sekcji Narciarskiej i Turystycznej w połączeniu z pogadanką ha temat aktualnych zagadnień taternickim.

Wstęp wolny.

Echo Krakowa. 1947, nr 176 (29 VI) nr 466

WYCIECZKĘ KRAJOZNAWCZĄ W BESKIDY organizuje Sekcja Turystyczna TS ,.Wisła” . w dniach od 1—6 lipca. Informacje i zgłoszenia w sobotę, dnia 28 czerwca o godz. 17 oraz w niedzielę 29 czerwca <> godz. 18 w lokalu klubowym przy ulicy Retoryka 1, Liczba zgłoszeń ograniczona.


OBÓZ WSPINACZKOWY W TATRACH, organizowany przez Sekcję Turystyczną TS , Wisła”, odbędzie się w dniach od 2—10 sierpnia. Bliższe informacje i zgłoszenia w każdą środę o godz. 19 w lokalu klubowym przy ulicy Retoryka 1.


Echo Krakowa. 1947, nr 224 (16 VIII) nr 515

WYCIECZKĘ DO OJCOWA ze zwiedzaniem grot Wierzchowskich i doliny Kluczwody organizuje Sekcja Turystyczna T. S. „Wisła" w niedzielę, dnia 17 bm. Zbiórka uczestników o godz. 8 przy końcowym przystanku tramw. nr 2 w Bronowicach.

WYCIECZKĘ KRAJOZNAWCZĄ DO PIENIN przez Gorce organizuje Sekcja Turystyczna TS „Wisła" w dniach od 23—25 bm. Bliższe informacje i zgłoszenia we wtorek, 19 bm. od godz. 18—19 w lokalu TS „Wisła" przy ul. Retoryka 1. Liczba zgłoszeń ograniczona.


Echo Krakowa. 1947, nr 337 (8/9 XII) nr 628

WALNE ZEBRANIE SEKCJI TURYSTYCZNEJ TS WISŁA. Doroczne Walne Zebranie Sekcji, poświęcone sprawozdaniu ostatni rok pracy, wyborowi nowego zarządu Sekcji i uchwaleniu programu na nadchodzący okres roczny, odbędzie się w poniedziałek 8 grudnia o godz. 17 w lokalu TS „Wisła" przy ul. Retoryka 1, parter. Obecność wszystkich członków konieczna.

Echo Krakowa. 1948, nr 17 (18 I) nr 666

‎‎

WYCIECZKĘ SAMOCHODOWĄ DO OJCOWA organizują wspólnie Sekcje: Narciarska i Turystyczna T. S. „Wisła" w niedzielę 18 stycznia Zebranie uczestników, w pierwszym rzędzie narciarzy, biorących udział w stałych zaprawach niedzielnych, w sobotę 17. I. o godz. 18 w lokalu T. S. „Wisła" przy ul. Retoryka 1.

‎‎

Echo Krakowa. 1948, nr 325 (27 XI) nr 974

ZEBRANIE SEKCJI TURYSTYCZNEJ TS. WISŁA, poświęcone omówieniu aktualnych problemów turystyki taternictwa łącznie z wspinaczką na iglicę wrocławską odbędzie się w sobotę 20 bm. o godz. 19 w lokalu TS Wisła przy ul. Retoryka 1. Wstęp wolny Na zebraniu nastąpi również ogłoszenie listy osób, które przez swą działalność turystyczną w roku 1948 uzyskały prawo do noszenia Odznak! Turystycznej TS Wisła kategorii podkrakowskiej, beskidzkiej, tatrzańskiej względnie taternickiej. Obecność członków Sekcji Turyst. obowiązkowa.


Echo Krakowskie. 1949, nr 161 (17 VI) nr 1166

Wycieczka do Kobylna Wycieczkę do Kobylna organizuje sekcja turyst. ZS. „Gwardia — Wisła, w niedzielę, 19 b. m.

Zbiórka przed Dworcem Głównym (przed zegarem) o godz. 7.30 Odjazd do Zabierzowa. Powrót wieczorem.


Echo Krakowskie. 1949, nr 204 (30 VII) nr 1209

‎‎‎

Wędrówkę wysokogórską organizuje Gwardia—Wisła


Wędrówkę na szlaku Tatry — Pieniny — Gorce organizuje sekcja turyst. i wysokogórska „Gwardia— Wisła" w dniach 7 — 14 sierpnia.

Odprawa uczestników w czwartek 4 sierpnia o godz. 18 w lokalu przy ul. Retoryka 1.

Wyjazd w nocy z 6 na 7 sierpnia o godz. 0.15.


Echo Krakowa. 1960, nr 44 (23 II) nr 4558

‎‎

Sekcja narciarsko-turystyczna TS Wisły organizuje w nadchodzącą niedzielę wycieczkę na Luboń Wielki. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat TS Wisła do jutra (środa)