Stanisław Grabysz

Z Historia Wisły

Stanisław Grabysz - zawodnik sekcji bokserskiej TS Wisła.