TS Wisła 1923

Z Historia Wisły

Poprzedni rok Powrót Następny rok

Spis treści

Zarząd TS Wisła

O punkty na boiskach, parkietach, matach ...

Wydarzenia

 • 1923.01.27 - TS Wisła organizuje w budynku Sokoła "Maskaradę" połączoną z tańcami.
 • 1923.03. - Z inicjatywy TS Wisła zaczynają wychodzić w Krakowie "Wiadomości Sportowe".
 • 1923.03. - Zarząd TS Wisła omawia propozycję "połączenia się "Sokoła" z "Wisłą" w jedno Towarzystwo"...
 • 1923.04.01-02 - Wisła organizuje piłkarski Turniej Wielkanocny na własnym stadionie.
 • 1923.04.20 - Jan Weyssenhoff reprezentuje PZPN na kongresie FIFA.
 • 1923.06.03 - Techniczna strona organizacji biegu okrężnego „Ikaca” została powierzona TS Wisła.
 • 1923.06.24 - Wisła po pokonaniu w ostatniej kolejce bielskiego Sturmu 4:0 po raz pierwszy zwycięża w rozgrywkach A klasy i awansuje do gier finałowych o mistrzostwo Polski.
 • 1923.07.14-15 - "Wiadomości Sportowe" organizują na stadionie Wisły turniej piłkarski. Równocześnie odbyły się w tych dniach na naszym obiekcie mistrzostwa KOZLA.
 • 1923.09.25 - Dwie bramki Władysława Kowalskiego w meczu przeciwko Estonii – były to pierwsze bramki zdobyte przez Wiślaka w Reprezentacji. W tym samym meczu trafienie samobójcze zaliczył Kazimierz Kaczor.
 • 1923.09.23 - Pięciu zawodników Wisły broni barw Polski w meczu z Finlandią.
 • 1923.11.04 - po porażce w barażowym meczu z Pogonią Lwów 1:2 Wisła zdobyła tytuł wicemistrza Polski.
 • 1923.12.02 - Odbywa się Walne Zebranie TS Wisła. Prezesem zostaje wybrany ponownie Aleksander Dembiński. Przez aklamację Członkiem Honorowym TS Wisła zostaje mianowany inż. Ludwik Christelbauer, a Członkiem Założycielem TS Wisła Franciszek Wojas.
 • 1923.12.07 - Zarząd mianuje członkami honorowymi TS Wisła "ministra Osieckiego i p. Dyr. Bieżeńskiego i dyr. inż. Rączkowskiego".

W 1923 odeszli na zawsze

W 1923 urodzili się

Artykuły prasowe

Nieuczciwość publicystyczna!


Wiadomości Sportowe Nr. 3. Kraków, wtorek 13 marca 1923. Rok II.


Otrzymaliśmy następujący list z prośbą o zamieszczenie. Wszelkie komentarze są tu zbyteczne.

Wielmożny Panie Redaktorze !

W Nrze 8 „Tygodnika Sportowego” z dnia 3. bm. w artykule zatytułowanym „Przegląd sportowy lokalny” została umieszczona wiadomość, jakobym miał z moimi licznymi zwolennikami” opuścić „Wisłę i przenieść się do ,,Cracovii” z powodu „osobistej konkurencji wpływów” z prezesem p. Dembińskim.

Każdemu, znającemu bliżej sportowe stosunki krakowskie było wiadomem, iż należałem do tych, którzy podnieśli myśl oddania prezesury T. S. Wisła w ręce jednego z najlepszych i najgodniejszych sportowców i organizatorów w Krakowie p. Dembińskiego. Należałem dalej do tych licznych członków naszego Towarzystwa, którzy p. Dembińskiego skłonili do przyjęcia tej godności. Jako wiceprezes T. S. „Wisła” jestem dobrze poinformowany o działalności Towarzystwa i z całym naciskiem podkreślam, iż pomiędzy panem Dembińskim a mną, jak również kimkolwiek z Towarzystwa najmniejsza scysja nie miała miejsca, a mający zaszczyt i sposobność współpracy z naszym prezesem, pozwolę sobie na podstawie dotychczasowego współdziałania być wyrazicielem przekonania wszystkich członków, iż żadne nieporozumienia, nie będą na pewne miały miejsca, z tego choćby powodu, iż w T. a. „Wisła” istnieje konkurencja, ale w pracy nad rozwojem sportu polskiego i własnego klubu — a nie wpływów.

Artykuł wyżej wymieniony „Tygodnika Sportowego” zaznacza dalej, iż moim kapitałem zostały wybudowane trybuny u Wisły”. Pozwolę sobie tylko w kilku słowach sprostować powyższy wiadomość: Trybuny T. S. „Wisła” ma do zawdzięczenia tylko pracy i ofiarności licznych swych członków, a że wybrano i obdarzono mnie godnością, przewodniczącego Komisji Gospodarczej Towarzystwa, poczytuję to sobie za zaszczyt, iż mogłem dzięki zwłaszcza usilnej współpracy innych członków nie zawieść położonego we mnie zaufania i oddać Towarzystwu trybuny. Dodam, że skromna pożyczka nie może być braną w rachubę wobec kapitału uzyskanego przez świadczenia innych członków Towarzystwa.

Zdziwiony, iż omówiona notatka mogła znaleźć się na szpaltach pisma, którego Redakcja znajduje się w Krakowie, bez uprzedniego sprawdzenia, pozwolę sobie na zakończenie zaznaczyć, iż cała wiadomość o przejściu ({mandatarjuszy” z „Wisły” do „Cracovii” jest tylko zwykłą a złośliwą plotką, pozbawioną wszelkich podstaw. Nie chcąc pozostawiać bez odpowiedzi nieprawdziwych, bałamucących opinję wieści i celem sprostowania plotki, która w dużej mierze narusza dobro imię dwu klubów krakowskich i dąży najwidoczniej do wywołania rozdźwięku między p. Dembińskim a mną— uprzejmie proszę o zamieszczenie na łamach cennego pisma w najbliższym numerze treści niniejszego listu. Z wys. poważaniem

F. Wojas

Wiceprezes T. S. „Wisła”

Otrzymują Redakcje; „Przeglądu Sportowego“ , „Sportu” , „Tygodnika Sportowego” i „Wiadomości Sportowych” .

T. S. „Wisła" zawiadamia o zmianie adresu Sekretarjatu

Sport lwowski

Nr. 45. Lwów, niedziela 1. kwietnia 1923. Rok II.

T. S. „Wisła" zawiadamia o zmianie adresu Sekretarjatu. Wszelkie pisma i telegramy przesyłać należy pod adresem: „Gustaw Kornaś, Kraków, ul. Kościuszki 1. 34, I. p.“ Wśród lwowskich klubów „C“ klasy. Wśród klubów

Walne Zebranie T. S. Wisła

Sport lwowski

Nr. 77. Lwów, czwartek 20 grudnia 1923. Rok II.

Z życia Towarzystw.

Walne Zebranie T. S. Wisła w Krakowie odbyło się w dniu 2 b. m. ; wybrano na niem następujący zarząd: Prezes p. Dembiński; wiceprezesi pp.: mjr. Szkolnikowski, mjr. Schwenk, Wojas: członkowie pp.: Orzelski, Potocki, Kiliński, inż. Świerkosz, kpt. Roganowicz, kpt. Strusiewicz, Mastalski, Kornaś, Wyrobisz; komisja rewizyjna: inż. Zasiński, Kaliciński; zastępcy: Korzeniowski i Paszucha St. Zebranie miało przebieg spokojny: Wyboru dokonano przez aklamację, szczególnie owacyjnie witano kandydatury pp. Dembińskiego i Wojasa.

Przez aklamację wybrano członkiem honorowym Towarzystwa p. inż. Christelbauera, zaś p. Wojasa członkiem założycielem. Sprawozdanie komisji gospodarczej wykazało, że Klub opiera się na zdrowych podstawach finansowych i pracuje w uregulowanych stosunkach gospodarczych.

Statystyka sekcji piłki nożnej za rok ubiegły przedstawia się następująco: W pierwszej drużynie brało udział 33 graczy, z tego Wiśniewski 39, Krupa 38, Kaczor i Reyman I. po 37 razy i t. d. Grano 44 razy, z tego 30 wygrano, 8 przegrano, 6 nierozstrzygnięto. Stosunek bramek 130:54 Najwięcej bramek strzelił w tym roku Reyman I. 48 (ogółem w I. drużynie 10 ), Kowalski 32 (105), Krupa 19 (23), Reyman II. 9 (21), Adamek 7 (91, Danz 4 (51), Gieras 2 (4‘, Balcer 2, Kaczor 2 (4), Dydaś 1 (7), Śliwa 1 (10), Obrubański, Czulak i Kotlarczyk po I. — Ogółem rozegnała I. drużyna Wisły 292 zawodów, z tego 159 wygr., 89 przegr., 44 nierost. Stosunek bramek 809:466. Najwięcej zawodów rozegnał w I. drużynie Śliwa 169, Kaczor 122, Kowalski 113, Marcinkowski 112, Danz 107, Reyman I. 102, Wiśniewski 89, Gieras 78. Wiśniewski w tym roku puścił 51 bramek, Kiliński 2, Nowak 1. Kierownikiem sekcji piłki nożnej wybrano ponownie p. Kopecia, kapitanem I. drużyny Reymana Henryka, zast. Markiewicza; kapt. II. drużyny Kilińskiego, zastępcą Brzyckiego. Kierownikiem sekcji lekkoatletycznej został por. Zakrzewski, sekcji ciężkoatletycznej p. Pawlikowski. M.

GaleriaPoprzedni rok Powrót Następny rok