Teodor Boczek

Z Historia Wisły

Teodor Boczek pełnił funkcję sekretarza TS Wisła w 1927 roku.