Transparenty eksponowane przez kibiców Wisły na imprezach sportowych

Z Historia Wisły

Informacja!

Wszelkie hasła i symbole zawarte na transparentach wyrażają zdanie/poglądy ludzi, którzy je tworzyli lub na zamówienie których były one tworzone. W Encyklopedii Internetowej Wisły Kraków pojawiły się one jedynie w celach informacyjnych.


Transparenty-część I


Transparenty-część II