Władysław Janicki

Z Historia Wisły

Kronika sportowa (boks)

1950

1951

1952

1953

1954