Władysław Zbożeń

Z Historia Wisły


Władysław Zbożeń - członek Rady Seniorów.